Lys i byens rum

Byens rum i dagslys

lr-50-10-20-jan-fugl-umbracle-valencia-calatr-high.jpg

Filtrering af sollys, Spanien.
Foto: Jan Fugl.

zoom

Dagslyset i byens uderum skifter med årstiderne. Tilgangen af dagslys i områder med høj bebyggelse varierer afhængig af områdets orientering mod verdenshjørnerne.

Dagslyset i byens uderum er afhængig af, hvor på kloden vi befinder os, af årstiden og af tidspunkt på dagen. Vi kan ikke ændre på antallet af sollystimer, ej heller på himmellysets mængde, men vi kan orientere vores uderum, så vi får størst mulig glæde af solen og dagslyset. Også indretningen, herunder beplantningen, kan spille en afgørende rolle for fordelingen og karakteren af dagslyset i et byrum. F.eks. bidrager træer både med skygge og en filtrering af lyset.       

Da Danmark er placeret langt fra Ækvator, varierer vinklen på sollyset meget og den lavtstående sol om foråret og efteråret begrænser tilgangen af dagslys i områder med høj bebyggelse. Jo tættere og højere vores byer bebygges, jo vanskeligere bliver det for os at skabe solrige og dagslysfyldte byrum. På pladser og torve i byer, ses tydelige forskelle på rummenes udnyttelse i dagtimerne i forhold til lys og skygge.

Mennesket drages af lyset, vores øjne søger lyset, vores krop får energi og varmes af solens stråler. Både fysisk og mentalt har vi brug for solen og dagslyset.

Filtrering af dagslys
I forskellige klimatiske kontekster kan mennesker have brug for at filtrere lyset for at mindske mængden af lys og varme. I naturen og i byens uderum fungerer træernes kroner og blade som naturlige filtre, og det er ofte i naturen vi finder vores inspiration til at arbejde med menneskeskabte afskærmninger.

Espalierer, pergolaer, lameller, teltoverdækninger mv. er alle eksempler på simple afskærmninger, der samtidig er stemningsgivende.

 

lr-50-10-10-kätte-bønløkke-andersen-sollys-græsk-torv-sikamina-high.jpg lr-50-10-30-jan-fugl-filtrering-dagslys-mauritanien-high.jpg

Tv. Filtrering af sollys, Grækenland. Th. Filtrering af sollys, Mauritanien. Fotos: Kätte Bønløkke.

 

Relaterede emner: