Dagslys i rum

Vurdering af dagslysforhold i et rum eller en bygning

 

lr-20-30-10-blødt dagslysindfald-high.jpg

Foto: Jan Fugl.

 

Besøg en bygning, f.eks. et kontorbyggeri eller en bolig. Undersøg følgende forhold, der tilsammen kan danne grundlag for en samlet vurdering af dagslysforholdene i et rum eller en bygning:

1. Beskriv oplevelsen af stedet
• Den første indskydelse og fornemmelse af rummet
• Lysrummet - hvor findes lyset i rummet og hvor findes mørket?
• Himmelgrænseplanets placering
• Udsigten - hvilken betydning har den?

2. Lys- og synsforhold
• Placering af lysindtag
• Størrelsen og udformningen af lysindtag
• Rummets og tingenes overflader - hvilke farver, materialer og tekstur har de?

3. Konkrete omgivelser
• Omgivelserne - hvilke farver reflekteres ind i rummet?
• Naborummene - hvad betyder den visuelle forbindelse?

4. Tid og sted for vurderingen
• Geografisk placering
• Orientering i forhold til verdenshjørner
• Τid på dagen og året
• Vejrforhold

Øvelsen kræver:
Passende bygning eller rum at besøge samt vurderingsskemaer, som indeholder ovenstående. 

Nyttig baggrundsviden:
Dagslys i rum

 

Andre øvelser under Lys og rum