Dagslys i rum

Måling af dagslys fra vindue

 

Mål belysningsstyrken med et luxmeter fra dagslyset alene i et vandret plan i ca. 0,85 meters højde over gulvet i en linje midt i lokalet fra vindue til bagvæg.

Foretag målingerne med passende mellemrum (f. eks. for hver 0,5 meter), før dem ind i tabellen herunder og tegn en kurve over de målte belysningsstyrker i et xy-diagram med afstanden til vinduet på x-aksen og belysningsstyrken på y-aksen.

 

Afstand til vindue (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belysningsstyrke (lux)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvelsen kræver:
Luxmeter, blyant og papir

Nyttig baggrundsviden:
Belysningsstyrke
Lysåbningens betydning for lyset i rummet

Dokumentation af dagslysforhold

 

Andre øvelser under Lys og rum