Dagslys i rum

Introduktion

Dagslysforholdene i et rum afhænger dels af rummets lysåbninger, dels af rummets geometri, materialer, farver og indretning.  

Vinduernes størrelse og placering i rummet påvirker bl.a. lysniveauet, lysfordelingen og skyggetegningen og er afgørende for oplevelsen af rummet. Også rummets orientering og omgivelsernes karakter spiller ind på både mængden og karakteren af dagslyset i rummet.
 

'Lyset er stof for arkitekturen, lige såvel som materialer, form og rum er det. (…) Opfattelsen af materialer, af former og rum er ikke bestemt alene ved materialet, formen, rummet, men samtidig af lyset, hvori de opleves. (…) Lyset former arkitekturen og arkitekturen lyset'. (Arkitekt Mogens Voltelen. Belysningslære, 1963.)

 

 

lr-20-00-10-jan-fugl--dagslys-i-rum-rundetårn-high.jpg 

Lyset former arkitekturen og arkitekturen lyset, Rundetårn. Foto: Kätte Bønløkke.

 

Relaterede emner: