Dagslys i rum

Dagslysets komponenter og karakteristika

Dagslyset kaldes også 'det naturlige lys' og omfatter både sollyset, himmellyset og det dagslys, der reflekteres fra omgivelserne.

Sollyset, himmellyset og det reflekterede lys har forskellig indflydelse på et rum. Når man taler om dagslysforholdene i rum og bygninger, må man derfor nøje skelne mellem de tre former;  

 • Sollyset, som er den direkte stråling fra solen
 • Himmellyset, som er lyset fra en blå eller overskyet himmel
 • Det reflekterede lys, som er det lys, der reflekteres fra vores omgivelser

De tre typer har hver sine karakteristika.

Sollyset er rettet
Da solen er lille i forhold til afstanden til det, den belyser, optræder den som en punktformet lysgiver.  Derfor er solens lys rettet og giver anledning til skarpe og, på vores breddegrader, lange eller dybe skygger store dele af året.

Sollysets karakteristika:

 

'Sollyset kommer med parallelle stråler direkte fra solen og er det stærkeste lys. Solen giver en præcis og hård skyggetegning, der hele tiden ændrer position afhængigt af tidspunkt på dagen og året. Den høje intensitet i sollyset skaber store kontraster, og det er ofte svært at se fra skyggen og ud i solen. Det direkte sollys fører også megen varme med sig'. (Citat fra bogen Klima og arkitektur s.119, Kunstakademiets Arkitektskoles Forlag 2008)

 

lr-20-10-10-jan-fugl--lange-skygger-high.jpg

På vores breddegrader står solen lavt store dele af året. Det betyder at sollyset er karakteriseret ved at give anledning til lange skygger. Foto: Kätte Bønløkke.

 

Himmellyset er diffust
Da himlen er en stor lysgiver og lyset kommer fra alle retninger, dannes der kun svage eller slet ingen skygger i himmellyset.

Himmellysets karakteristika:

 • kølige lysfarver
 • roligt (klar eller jævnt overskyet himmel) eller dynamisk (skiftende skydække)
 • optimale farvegengivende egenskaber
 • giver en vis grad af formtegning (hvis dagslyset kommer fra et afgrænset lysindtag (f.eks. et vindue), vil det, afhængig af indtagets størrelse og lysets rettethed, danne skygger og dermed formtegning.)

 

'Himmellyset kommer fra hele himlen, der strækker sig fra zenit og ned til horisonten. Himmellyset varierer meget i styrke, alt efter om det kommer fra en klar blå himmel, lysende hvide skyer eller fra et tæt mørkt skydække. I nogle områder er himmellyset det dominerende dagslys'. (Citat fra bogen Klima og arkitektur s. 119, Kunstakademiets Arkitektskoles Forlag 2008)

 

Det reflekterede lys
Det reflekterede lys påvirkes af den flade, det reflekteres fra. Det kan f.eks. være farvet af den reflekterende flade (en grøn græsplæne, et rødt tegltag, el.lign.).

Det reflekterede lys' karakteristika:

 • opbløder skygger
 • som regel svagere end det direkte sollys eller himmellyset
 • farvet af den reflekterende flade

 

'Reflekslyset kommer fra alle de overflader, der omgiver os. Det reflekterede lys er altid svagere end det lys der rammer fladen, men på trods af det, kan det være et vigtigt tilskud til rummets belysning. Reflekteret sollys kan f.eks være langt kraftigere end lyset fra en blå himmel. Reflekstionslyset er altid til stede som en del af dagslyset.' (Citat fra bogen Klima og arkitektur s. 119, Kunstakademiets Arkitektskoles Forlag 2008)

 

Dagslyset er en kombination
Dagslys i rum består af en kombination af de 3 typer dagslys og den enkelte dagslystype optræder aldrig alene. For at opnå de tilsigtede dagslysforhold i et rum, er det vigtigt at have alle kategorier af lys med i overvejelserne ved planlægning af dagslyset. I den forbindelse kan dagslyset opdeles i følgende komponenter:

 • direkte sollys
 • direkte himmellys
 • reflekteret lys fra omgivelserne udenfor rummet eller bygningen
 • reflekteret lys fra rummet og dets genstande

 

lr-20-10-40-kätte-bønløkke-andersen-sol-himmel-reflekteret-lys-high.jpg lr-20-10-50-kätte-bønløkke-andersen-himmel-reflekteret-lys-high.jpg

Tv. Sollys, himmellys og reflekteret lys.
Th. Himmellys og reflekteret lys, sne på modstående tagflade. Fotos: Kätte Bønløkke.

 

Relaterede emner: