Perception

Introduktion

Vores hjerne omsætter de synsindtryk, øjnene registrerer, til billeder. I forhold til synssansen dækker begrebet perception derfor hjernens tolkning af det, vi 'ser'

Hvor umiddelbar synssansen end synes at virke, vil vores perception af lys altid være et resultat af mange komplicerede processer i øjet og hjernen, der omdanner det indkomne lys til en fortolkning og 'et billede'. Synscentret er placeret i synsbarken, også kaldet Cortex, som er placeret i den bageste del af hjernen. Alle sanseindtryk fortolkes i denne ældste del af hjernen.

 

lme-20-00-10-perception-sker-i-hjernen-low.jpg 

Perception af lys er resultatet af komplicerede processer i øjet og hjernen. Figur: DCL.

 

Det komplekse forhold, at det er vores hjerne, der fortolker det, vi sanser, danner grundlaget for det vi kalder perception. Vores hjerne skaber således billeder af det, vi 'ser' med øjnene. Når synscentret modtager signaler fra nethinden, analyseres det sete: Hvad er forgrund og hvad er baggrund? Hvad bevæger sig og hvad står stille?

Med perception forstås altså hjernens dynamiske og fortsatte søgen efter den bedste fortolkning af det sete, en tolkning der bl.a. sker ud fra tre simple hovedregler:

  • Hjernen konstruerer så få lyskilder som muligt
  • Hjernen sørger automatisk for at anbringe lyskilden øverst
  • Hjernen konstruerer altid det lyseste punkt som hvidt og behøver derimod ikke sort

Hjernen forankrer altid oplevelsen af lys i forhold til noget, f.eks. et relativt areal eller en relativ lyshed. På den måde anvender synssansen flere forskellige skalaer, men ser kun få særlige lysheder/refleksioner, som hjernen så kombinerer til mange flere.

Det er i høj grad hjernen, som konstruerer det vi ser, og det kan være vanskeligt at definere skellet mellem, hvor den umiddelbare sansning holder op og den konstruerede perception begynder. Øjnene registrerer lys, og hjernen danner et samlet billede. Linjer, kontraster og forskelligheder er resultater af hjernens bearbejdning og hjernen fremhæver områder med forskelle frem for områder, der er ens. På denne måde danner hjernen sit eget synsindtryk.

Det er derfor vigtigt at forstå, at sansning, hvor umiddelbar den end må synes, altid foregår som en fortolkning og bearbejdning inde i hjernen. F.eks. vil et gråt areal opleveres lysere, jo større det er.

 

lme-20-00-40-perception-high.jpg

De her viste cirkler, kvadrater og hvide trekanter er skabt af vores hjerne - reelt set eksisterer de ikke som cirkler, kvadrater og trekanter.

 

Relaterede emner: