Lys og sundhed

Lys og adfærd

Synssansen er en af menneskets primære sanser og lyset påvirker i høj grad vores adfærd. Lys kan virke afslappende, stressende, tillokkende etc.

Lyset kan også virke inkluderende og samlende og det kan virke ekskluderende og blændende. Her spiller bl.a. lysets retning, placering, intensitet samt farve- og skyggetegning en rolle.

Lys kan påvirke vores måde at bevæge os rundt i et rum på. Således kan et stærkt lysrum skabe et felt i rummet, hvor ingen vil opholde sig, ligesom mangelen på lys, dvs. mørke, kan gøre det samme.

Flere undersøgelser viser, at tilrettelæggelsen af lys har betydning for eksempelvis børns støjniveau samt evne til at koncentrere sig om en opgave, ligesom meget lys kan give en intens stemning i et rum, giver dæmpet lys en mere rolig stemning i et rum.

Lys kan guide os, hvor vi færdes. Det kan f.eks. understøtte et gangforløb eller en retning i et rum eller et område på samme måde som møbler, inventar og lignende kan. Lys skaber fokus og afslører ting, men lys kan også virke modsat og dæmpe fokus og sløre genstande i rummet.

 

lme-30-30-10.JPG

Belysning i tunnel. Lyset har stor betydning for om et område virker trygt for dem, der færdes i området. Foto: Silla Herbst. 

 

Når der er mørkt i et rum, bliver man automatisk mere afslappet og falder til ro - en egenskab som i øvrigt gælder for langt de fleste pattedyr, eksempelvis høns, bjørne, etc. Derfor er sæsonbetonet adfærd hos pattedyr ret markant, hvorimod mennesket, med kunstlysets fremkomst, til en vis grad er blevet i stand til at have et højt aktivitetsniveau både dag, nat, sommer og vinter.

Lyset er derved med til at styre og understøtte en aktivitet og et aktivitetsniveau. Lys om natten kan reducere vores søvn, idet kroppens aktivitetsniveau øges, ligesom vores døgnrytme forstyrres, hvis vi udsættes for lys, når vi skal sove.

 

Relaterede emner: