Materialets egenskaber

Transparens

lma-10-30-10-silla-herbst-farvefiltre-high.jpg

Gennemlyste farvefiltre.
Foto: Silla Herbst.

zoom

Transparent betyder gennemsigtigt. En transparent flade lader derfor lyset passere i større eller mindre grad.

Et transparent materiale indeholder partikler eller andet, der giver anledning til en spredning af lyset. Transparente materialer filtrerer derfor en del af lyset, mens andre dele passerer gennem materialet eller absorberes i materialet.

Et materiale kaldes transparent hvis det

  • kan transportere lys så objekter, der er placeret bag materialet, tydeligt kan ses
  • tillader transport af lys gennem materialer med mellemrum eller sprækker
  • er så tyndt, at det lader lys passere
  • er nemt at se igennem

Et transparent materiale vil fremstå som en lukket flade, når der ikke er lys bag det. Det gælder f.eks. vinduesglas, som udgør store mørke flader, når det er mørkt udenfor. Da det mørke vindue har en markant anderledes karakter end vinduet om dagen, kan det være nødvendigt at tage højde for dette, f.eks. ved at sørge for en passende afskærmning af vinduet.       

Hvis et materiale kun lader lys passere, mens objekter bag materialet ikke kan ses tydeligt, er materialet translucent. Translucente materialer kaldes også opale og har som regel en mælkehvid farve. Opale materialer er typisk fremstillet af glas eller et plastmateriale.  

 

lma-10-30-20-silla-herbst-herlev-station-high.jpg

Vinduesglas monteret med film i forskellige farver, Herlev Station. Foto: Silla Herbst.

 

Analyse af transparente materialer
Ved analyse af et transparent materiale, f.eks. et gardin eller anden type afskærmning, kan man  analysere det transmitterede lys. I den forbindelse kan følgende spørgsmål være relevante:

  • Ændrer lyset karakter, farve eller retning?
  • Hvordan påvirker det filtrerede lys de flader, det rammer?
  • Hvordan påvirker det filtrerede lys det rum, der modtager det filtrerede lys?
  • Forandres opfattelsen af rummet?
  • Udfordres rum- og fladefornemmelsen?
  • Danner lyset og skyggerne et mønster dér, hvor de rammer fladerne?

 

lma-10-30-30-astrid-espenhain-jean-nouvel-det-arabiske-institut-paris-high.jpg

L'Institut du Monde Arabe i Paris. Lysindfaldet i bygningen reguleres med blændemekanismer, der styres efter lysindfaldet. Arkitekter: Jean Nouvel, Pierre Soria og Architecture Studio, 1987. Foto: Astrid Espenhain.

 

Viden om lys og materiale er vigtig hvis man f.eks. arbejder med dagslysafskærmning. På Designskolen Kolding udforsker man blandt meget andetsamspillet mellem dekoration og materialer. Artiklen i dette link beskriver et projekt om dagslysafskærmninger i nye materialer:

http://www.dcdr.dk/dk/Menu/Aktuelt/Netmagasin/Artikelarkiv/Regulering+af+dagslyset+som+designfelt

 

Vinduesglas
Vinduesglas kan være mere eller mindre gennemsigtig. Uanset hvor gennemsigtig en glasflade ser ud, vil den aldrig lade alt lyset passere. En glastypes evne til at transmittere lys angives ved en LT-værdi (lystransmittansværdi).

Afhængigt af glastype og glastykkelse varierer LT værdien typisk mellem 30 og 80 %, hvilket betyder at 20-70 af lyset absorberes hhv. transmitteres af glasset.

Transparente solceller
På Arkitektskolen Aarhus har man eksperimenteret med at indbygge transparente solceller i vinduesglas og på denne måde opnå en bedre udnyttelse af vinduesfladen. De transparente solceller kan transmitte­re sollys ind i rummet og står derfor ikke i vejen for at bibeholde mange af dagslysets kvaliteter, bl.a. den store indflydelse på menneskers velvære, trivsel og sundhed.

En booklet om projektet findes her:

http://www.velfac.dk/Global/LYS%20+%20ENERGI%20+%20ARKITEKTUR?OpenDocument

Relaterede emner: