Lys, materiale og betragter

Tid

lma-40-30-10-astrid-espenhain-solnedgang-paris-high.jpg

Solnedgang, Paris.
Foto: Astrid Espenhain.

zoom

Dagslyset skifter både henover året og henover dagen, hvilket påvirker lyset i vores rum og omgivelser og samtidig virker stimulerende.

Mens dagslyset er dynamisk, er størstedelen af den elektriske belysning, vi omgiver os med, statisk og forudsigeligt. Sollyset skifter også afhængig af tid og sted. I Danmark er himlen overskyet ca. 2/3 af tiden. 

Dagslysets og sollysets skiften over året og dagen kommer bl.a. til udtryk i skyggerne, som kan være lange eller korte, kraftige eller svage, og giver information om både tid og sted.

Dagslysets dynamik virker stimulende på mennesket. Bortset fra at solens UV-stråler kan være skadelige, forbinder de fleste sollyset med noget positivt.

I nogle sammenhænge forsøger man at overføre dagslysets kvaliteter til den elektriske belysning. I såkaldt dynamisk belysning programmeres belysningen til langsomt at skifte både lysfarve og belysningsniveau henover dagen. Disse skift kan programmeres til f.eks. at følge dagslyset eller et i forvejen fastlagt mønster.

I mange belysningsanlæg reguleres mængden af elektrisk lys efter dagslysets bidrag. I disse belysningsanlæg holdes belysningsniveauet på et relativt fast niveau, og der er derfor ikke tale om dynamisk belysning.

Uanset om den elektriske belysning er dynamisk eller ikke, vil det normalt være hensigtsmæssigt at planlægge den elektriske belysning under hensyntagen til de aktuelle dagslysforhold. Elektrisk belysning i en meget varm lysfarve vil f.eks. ikke harmonere med dagslysets relativt kolde lysfarve i et nordvendt kontor.

 

lma-40-30-30-astrid-espenhain-cykelhjul-uden-bevægelse-high.jpg lma-40-30-20-astrid-espenhain-cykelhjul-bevægelse-high.jpg

Betragtningstiden har betdning for, hvad vi ser. Et eksempel er dette cykelhjul uden bevægelse (tv) og i bevægelse (th). Fotos: Astrid Espenhain.

 

Relaterede emner: