Lys, materiale og betragter

Rummet

lma-40-10-10-silla-herbst-hotel-foyer-high.jpg

Lys i hotelfoyer.
Foto: Silla Herbst.

zoom

 

 

 

Både lys, farver og materialer bidrager til oplevelsen af et rum og har desuden en indvirkning på hinanden.

En af nøglerne til at skabe velfungerende rum, er at sørge for en meningsfuld variation af belysningen, både i rum og tid. En variation i belysningen, der bidrager til at beskrive rummet vil sædvanligvis være et positivt bidrag til forståelsen af rummet og dets atmosfære.  

Tydelige lys- og farvekontraster bidrager til at manifestere et rum og dets volumen, ligesom dybe skygger og tydelige kontraster i farvesætningen betoner rummets tredimensionalitet.

Lysåbningerne i et rum bidrager ikke alene med at bringe dagslys ind i rummet, men udgør også et centralt element i forhold til rummets visuelle miljø. Også den kunstige belysning har indflydelse på oplevelsen af rummet og de materialer, der findes i rummet. 

Kunstlys belyser primært de vandrette flader i et rum. Det samme gælder dagslys fra ovenlys, mens dagslyset fra sidevinduer primært bidrager til belysning af rummets lodrette flader.

Også det reflekterede lys fra rummets flader vil præge indtrykket af rummet.

Dagslyset vil som regel gengive farver i rummet bedre end kunstlyset.  

 

lma-40-10-30-silla-herbst-lys-skygge-påvirkninger-high.jpg

Lys og skygge i udendørs farvet miljø i Mexico. Foto: Silla Herbst.

 

Farvens elasticitet
Lyset påvirker farverne og overfladerne i et rum. Man taler, om at farverne har en elasticitet. Dermed menes, at den samme farve har et vist spænd, eller potentiale, og kan opleves forskelligt afhængig af lyset. F.eks. kan den samme gule farve optræde som en grønlig gul i et lys med en høj farvetemperatur (kold lysfarve) og rødlig gul i et lys med en lav farvetemperatur (varm lysfarve).

På samme måde er der forskel på en farve i direkte lys og i skygge. Det gælder for eksempel farven på et hus, idet den skyggede farve vil være mørkere end den farve, huset har, når farven ikke ligger i skygge.  

Rummets orientering
I lande der, som Danmark, ligger langt fra Ækvator, vil et rums orientering i forhold til verdenshjørnerne have betydning for lysforholdene i rummet. Hvis lysåbningerne vender mod syd, vil intensiteten af dagslyset i rummet være højere, end hvis lysåbningerne vender mod nord.

Også lysfarven skifter afhængig af rummets orientering. Man taler om syd- og nordvendte rum som varme henholdsvis kolde og med et varmt hhv. koldt lys. Den svenske indretningsarkitekt Maud Hårleman har undersøgt, hvordan lyset fra forskellige verdenshjørner påvirker farven i et rum. Ifølge Maud Hårleman kan man farvesætte et rum, så farven og dagslyset enten neutraliserer eller forstærker hinanden.


lma-40-10-40-maud-haarlemann-det-rosa-rum-high.jpg

Vores opfattelse af farven i et rum afhænger af dagslysets farve og dermed af rummets orientering i forhold til verdenshjørnerne. Eksemplet er fra den svenske indretningsarkitekt Maud Hårlemanns phd-afhandling om dagslysets indflydelse på farver i rum. I et sydvendt rum (th.) vil egenfarven i en gulagtig rosa farve forstærkes mod gul, mens egenfarven i en rosa og en blåagtig rosa forstærkes mod blå. I et nordvendt rum (tv.) vil en rosa egenfarve forstærkes mod blå. Nuancen af den rosa og den blåagtige rosa var desuden langt mere kulørt i det nordvendte rum end i det sydvendte.
Fotos: Maud Hårleman.

 

Analyse af lyset i rummet
For at få et klart indtryk af, hvordan lys og rum spiller sammen, kan det være en god ide at analysere samspillet mellem dem, herunder skygger i rummet. I den forbindelse kan følgende spørgsmål være relevante:

  • Hvordan er skyggeforholdene i rummet?
  • Fremstår skyggen med hårde eller bløde overgange?
  • Indeholder skygger og lys én farve eller flere farver?
  • Hvordan fremstår skyggetegningerne på fladerne?

 

Relaterede emner: