Vedligeholdelse af belysning

Vedligeholdelsesplan

En vedligeholdelsesplan er en central del af projekteringen af et godt belysningsanlæg. Her er både rengøring og udskiftning af lyskilder sat i system.

Enhver projektering af belysning skal indeholde en vedligeholdelsesplan, som brugerne eller virksomheden herefter kan anvende som udgangspunkt for vedligeholdelsesarbejdet.

Hovedpunkterne i en vedligeholdelsesplan må tilpasses både lokale og omgivelser. Planen skal tage hensyn til, om arbejdet er mere eller mindre støvende. Derudover skal vedligeholdelsen tilpasses arbejdsgang, ferieperioder mv., ligesom den klart skal beskrive, hvordan instruktionerne bliver ført ud i livet, og af hvem.

Det er i øvrigt vigtigt, at de ansvarlige for vedligeholdelsen får et eksemplar af vedligeholdelsesplanen.

Hvis der anvendes lysstyring og regulering bør der udarbejdes en plan for vedligeholdelse og kontrol af denne.

Krav til vedligeholdelsesplan
En vedligeholdelsesplan skal give klare instrukser for, hvordan og hvornår vedligeholdelsen skal gennemføres, og hvem der har ansvaret for, at instrukserne bliver ført ud i livet. Det kan normalt betale sig at gruppeudskifte lyskilderne. Ligeledes vil grupperengøring af armaturer og tilbehør være mest fordelagtig.

Terminer for rengøring af vinduer og ovenlys samt maling af loft og vægge bør også være indeholdt som et fast element i planen. Det samme gælder jævnlig kontrol af belysningen .

Belysningsanlægget skal rengøres og serviceres regelmæssigt, og rumflader rengøres eller males igen med passende intervaller. Serviceintervallerne skal afpasses, således at belysningsstyrken aldrig bliver mindre end den driftsværdi af belysningsstyrken, der er krævet.

Hvis man ønsker at få udarbejdet en vedligeholdelsesplan for et eksisterende belysningsanlæg, kan man henvende sig til belysningskonsulenter og andre rådgivere og få dem til at udarbejde en plan.

 

Hvad skal en vedligeholdelsesplan indeholde?

Udskiftning af lyskilder
I de fleste tilfælde er gruppeudskiftning af lyskilder det mest rentable. Dvs. at samtlige lyskilder (også de, der stadig lyser) skiftes på én gang i en på forhånd fastlagt gruppe. Gruppeudskiftning indebærer, at enkelte udbrændte lyskilder ikke udskiftes før den planlagte gruppeudskiftning med mindre de giver anledning til gener, f.eks. lysstofrør, der blinker.

Rengøring af armaturer og lyskilder
Uanset hvilken type belysningsanlæg man har, vil det næsten altid kunne betale sig at rengøre alle armaturer samtidig. Rengøringen bør kombineres med udskiftning af lyskilder. Det vil ofte være en fordel at støvsuge armaturerne, inden man vasker dem af. Enkelte typer komponenter, som for eksempel reflektorer, kan kræve særlig behandling. Er man i tvivl, må man kontakte forhandleren eller leverandøren. I meget snavsede lokaler, hvor man gør armaturerne rene ind imellem lyskildeudskiftningerne, bør man desuden rengøre lyskilderne. Lyskilderne skal være helt afkølede inden de kommer i berøring med vand. Inden strømmen sluttes efter rengøringen, skal både lyskilder og armaturer være helt tørre. 

Rengøring/maling af lofter og vægge
Belysningen i et lokale afhænger af, hvor mørke eller lyse rummets flader er. Snavsede og mørke flader kaster mindre lys tilbage end lyse og rene flader. I lokaler med lyse flader kan man få op til 25% mere lys på arbejdspladsen i forhold til, hvad samme belysningsanlæg kan præstere i et mørkt lokale. Der er derfor god økonomi i at vælge lyse farver og sørge for at holde vægge og lofter rene.

Dagslyset skal også vedligeholdes
Dagslyset yder mange steder et stort bidrag til belysningen. Vedligeholdelsen må derfor også omfatte dagslyset, dvs. indvendig og udvendig pudsning af vinduer, herunder også ovenlys.

Kontrol
Belysningsstyrken i et arbejdslokale må aldrig ligge under det niveau, som er fastsat i DS/EN 12464-1. Også lige før en gruppeudskiftning af lyskilder eller før en rengøring af belysningsanlægget skal DS/EN 12464-1 være overholdt. En kontrolmåling på dette tidspunkt kan derfor give et fingerpeg om, hvorvidt vedligeholdelsesplanen skal strammes.

Frekvens
Hvor hyppigt man skal skifte lyskilder og gøre rent afhænger af forholdene på stedet: Hvor snavset der er? Hilke armaturer og lyskilder man bruger? Hvor meget anlægget er tændt? etc.


Dagslyset skal vedligeholdes
Mange steder yder dagslyset et stort bidrag til belysningen. Vedligeholdelsen må derfor også omfatte dagslyset, dvs. indvendig og udvendig pudsning af vinduer og eventuelle ovenlys.

God vedligeholdelse sikres bedst gennem en vedligeholdelsesplan, som giver klare instrukser for, hvordan og hvornår vedligeholdelsen skal gennemføres. Udover terminer for vedligeholdelse af den kunstige belysning, bør rengøring af vinduer og ovenlys samt maling af loft og vægge være indeholdt i planen. Rene vinduer er desuden en væsentlig forudsætning for rentabiliteten af et belysningsanlæg med dagslysstyring.

 

le-100-00-10-astrid-espenhain-vedligeholdelse-high.jpg

Vedligeholdelse af dagslyset. Foto: Astrid Espenhain.


 

Relaterede emner: