Vedligeholdelse af belysning

Vedligeholdelsesfaktoren

Beregning af vedligeholdelsesfaktorer sikrer, at der også er lys nok på den sidste dag af lyskilders og armaturers levetid.  Faktoren afhænger af flere forhold og indgår som en central faktor ved projektering af et belysningsanlæg.

Vedligeholdelsesfaktoren (fm) udtrykker forholdet mellem driftsværdi (umiddelbart inden rengøring og udskiftning af lyskilder) og nyværdi af belysningsstyrken f.eks. på et arbejdsplan eller en gade.

Vedligeholdelsesfaktoren afhænger dels af lyskildernes lysstrømsnedgang over tid, dels af tilsmudsningen af lyskilder, armaturer og rummets overflader. Det nødvendige effektbehov for et belysningsanlæg afhænger direkte af den vedligeholdelsesfaktor, der benyttes ved beregning af anlægget.

Tilsmudsningen afhænger bl.a. af armaturernes konstruktion og støvfølsomhed samt af rummets benyttelse. Tilsmudsningen foregår også, når belysningen ikke er tændt. Valg af armaturer, som ikke så let tilsmudses, hyppig rengøring af armaturer samt regelmæssig gruppeudskiftning af lyskilder resulterer i høj vedligeholdelsesfaktor og dermed lavt effektbehov og ofte også i lavere driftsomkostninger.

Vedligeholdelsesfaktorens størrelse er afgørende for anlæggets økonomi og elforbrug. Derfor er følgende punkter en væsentlig del af projekteringsarbejdet:

 • Vælg armaturer og lyskilder, der tilgodeser også vedligholdelsesmæssige forhold
 • Vælg en vedligeholdelsesmåde, hvor udgifter til lyskildeudskiftning samt økonomiske og energimæssige virkninger af vedligeholdelsen er balanceret
 • Bestem korrekt vedligeholdelsesfaktor
 • Oplys slutbrugeren om vedligeholdelse ved aflevering af projektet

Bestemmelse af vedligeholdelsesfaktoren
For arbejdspladsbelysning fremgår det af DS/EN 12464-1, at vedligeholdelsesfaktorer (MF, Maintenance Factor) skal beregnes efter CIE 97:2005 Maintenance of Indoor Electric Lighting Systems:

MF = LLMF ∙LSF ∙ LMF ∙ RSMF

Hvor

 • LLMF er Lamp Lumen Maintenance Factor/Lyskildens lysstrømsnedgang over tid
 • LSF er Lamp Survival Factor/Lyskildens overlevelse
 • LMF er Luminaire Maintenance fator/Armaturtilsmudsningsfaktoren
 • RSMF er Room Surface Maintenance fator/Rumtilsmudsningsfaktoren 

Imidlertid tager CIE-publikationen på grund af sin alder ikke højde for LED.  

Standarden DS/ISO/CIE TS 22012:2019 Lys og belysning - Bestemmelse af vedligeholdelsesfaktor - Arbejdsmetode, sammenfatter de gamle CIE 154:2003 (udendørs) og CIE 097:2005 (indendørs). Desuden redegøres for, hvordan man arbejder med LED, som er helt anderledes pga. de lange levetider og muligheden for at arbejde med CLO (Constant Lumen Output). Den tekniske specifikation rundes af med 4 gode beregningseksempler.

TS 22012 er også opdateret med nye symboler, idet rater generelt er et lille "p", og faktorer er et lille "f", begge efterfulgt af et forklarende suffiks. Væk er altså den gamle formel MF = LLMF ∙ LSF ∙ LMF ∙ RSMF, som er erstattet af

fm = fLF ∙ fS ∙ fLM ∙ fSM

Hvor

 • fLF  er Lamp Lumen Maintenance Factor/Lyskildens lysstrømsnedgang over tid
 • f er Lamp Survival Factor/Lyskildens overlevelse
 • fLM er Luminaire Maintenance fator/Armaturtilsmudsningsfaktoren
 • fSM er Room Surface Maintenance fator/Rumtilsmudsningsfaktoren

Beregningseksempel på vedligeholdelsesfaktor efter TS 22012
Til LED-belysning af et almindeligt, åbent kontorareal angiver kunden følgende:

 • Forventet driftstid mellem armaturudskiftninger 40.000 h
 • Går ét armatur i stykker, skiftes det straks (punktudskiftning =ikke gruppeudskiftning)
 • Miljøet er "rent"
 • Valgt armaturrengøringsinterval er 1,0 år
 • Valgt rumrengøringsinterval er 2,0 år
 • Reflektanser på loft/vægge/gulv er 0,8/0,7/0,2

Lysdesigneren vælger en armaturtype, hvor levetiden fra leverandøren er opgivet til LED L80B10 (v/50.000h). Armaturet er IP21, direkte lysende. Der ikke CLO.

Resulterende faktorer iflg opslag i TS 22012:

 • fLF: 0,84
 • fS: 1,00
 • fLM: 0,88
 • fSM: 0,91

Samlet vedligeholdelsesfaktor:

fm = fLF ∙ fS ∙ fLM ∙ fSM = 0,84 ∙ 1,00 ∙ 0,88 ∙ 0,91 = 0,67

Ifølge DS/EN 12464-1:2011 "skal lysdesigneren (lysplanlæggeren) angive vedligeholdelsesfaktoren samt opliste alle forudsætninger, der er anvendt til bestemmelse af værdien".

Dansk Center for Lys har udgivet et lille værktøj til automatisk beregning af vedligeholdelsesfaktoren. Kan findes her:  https://centerforlys.dk/viden-om-lys/branchevejledning-lys-og-belysning-funktionsafproevning/ 

 Relaterede emner: