Vedligeholdelse af belysning

Vedligeholdelse betaler sig

Selvom erfaringen viser, at vedligeholdelse betaler sig, har mange virksomheder ikke udarbejdet nogen plan for vedligeholdelse af belysningen.

Ud fra en totaløkonomisk betragtning, handler det om at minimere de samlede årlige omkostninger. God vedligeholdelse af belysningsanlæg mindsker nedslidning og sikrer, at belysningskvaliteten bibeholdes. Samtidig minimeres både elforbrug og investeringsbehov, ligesom sikkerhed, funktionalitet og visuel komfort fastholdes i hele belysningsanlæggets levetid.

Overdimensionering er dyrere end vedligeholdelse
Når man projekterer et nyt belysningsanlæg eller overvejer en ombygning af det gamle, skal man være opmærksom på, at vedligeholdelse af belysningen har betydning for både anlægs- og driftudgifter.

Hvis man på forhånd regner med, at armaturerne sjældent bliver rengjort, at lyskilderne bliver udskiftet tilfældigt osv., vil man være nødt til at overdimensionere anlægget. Ellers kan det ikke til enhver tid opfylde kravene i DS/EN 12464-1.

Et overdimensioneret anlæg er dyrt i drift. Mens anlægget er nyt og rent, betaler man for lys, man ikke har brug for. Når anlægget er blevet snavset, betaler man for lys, man ikke får. Desuden er et overdimensioneret anlæg dyrere i anskaffelse - det kræver flere armaturer og lyskilder. Derfor er der god økonomi i at vedligeholde belysningen.

Nye lysstofrør i gamle armaturer
I mange belysningsanlæg sidder der stadig gamle og uøkonomiske lysstofrør. Det kan derfor være en oplagt sparemulighed at bytte disse rør ud med nye, energivenlige rør, men det skal ske med omtanke.

Mange ældre armaturer er voldsomme "lysslugere" i forhold til moderne armaturer. Derudover kan de være beskadigede og nedslidte, hvilket yderligere forringer lysøkonomien, uanset rørenes effektivitet. I sådanne tilfælde kan investeringen i nye armaturer ofte tjenes hjem i driftsbesparelser på få år.

 

Relaterede emner: