Valg af armatur

Differentieret belysning

En differentieret belysningsløsning giver oftest den bedste kvalitet i belysningen. Samtidig har en differentiering af belysning som regel den sidegevinst, at elforbruget til belysningen er lavere, end hvis belysningen ikke differentieres.

Et differentieret belysningsanlæg i et kontor indeholder typisk loftsarmaturer. På denne måde opnås tilstrækkeligt lys til rengøring, færdsel og mindre krævende arbejdsopgaver, suppleret med særbelysning i form af f.eks. arbejdslamper efter behov til belysning af de arbejdspladser, hvor der foregår mere krævende eller vedvarende arbejde.

 

le-90-30-10-glamox-free-ninety-high.jpg

På kontorarbejdspladsen anvendes typiske flere typer armturer. Foto: Glamox.

 

På andre typer arbejdspladser eller i butikker og lign. kan en differentieret belysning passende bestå af et antal armaturer som sørger for en god almenbelysning og er suppleret med en særbelysning, f.eks. arbejdslamper, spotlights.  

Særbelysningen kan have forskellige funktioner. På en arbejdsplads skal særbelysningen ofte sikre at belysningsstyrken på arbejdsplanet er tilstrækkelig, der hvor der er brug for mere lys. I en butik eller lignende skal særbelysningen ofte fremhæve udvalgte områder.

Med en arbejdslampe bliver elforbruget som regel mindre og belysningskva­li­teten bedre. Derudover virker det positivt, at personen på ar­bejdsplad­sen selv har indflydelse på sine belysningsforhold.

Ligesom andre armaturer bør en arbejdslampe vælges ud fra det arbejde, der skal udføres på den enkelte arbejdsplads. Den arbejdslampe, der er velegnet til én type arbejde, er måske helt forkert til en anden. Derfor bør man også altid afprøve en arbejdslampe under de givne arbejdsforhold. Arbejdslampen bør desuden være så energirigtig som muligt.

 

Relaterede emner: