Lysstyring

Styring eller regulering

Selvom betegnelserne styring og regulering dækker to forskellige strategier for styring af kunstlyset efter mængden af dagslys, anvendes de ofte i flæng. 

Hvis der er tale om lysstyring, betyder det at systemet måler enten det lys, der findes udenfor bygningen eller det lys, der kommer ind gennem vinduet. Ud fra denne måling justeres lysstrømmen fra armaturerne ud fra forudbestemte indstillinger. Hvis sensoren er placeret forkert eller dækkes til, vil kunstlyset være tændt hele tiden og der opnås ingen energibesparelse.

Hvis der er tale om regulering af lyset, måler systemet den aktuelle lysmængde indendørs i rummet og justerer på denne baggrund lysstrømmen fra armaturerne. Dette system kan således reagere på ændringer, uanset om de skyldes lyset uden for bygningen, genskær eller den kunstige belysning og der kan opnås et mere præcist lysniveau.

Forskellen på styring og regulering er beskrevet nærmere i afsnittet om styringsstrategier.

 

 

Relaterede emner: