Effekt og energiforbrug

Drifttid

le-10-20-10-silla-herbst-tænd-sluk-symbol-high.jpg

zoom

Figur: Silla Herbst.

Drifttiden er afgørende for det samlede energiforbrug og kan nedbringes på flere måder. Kodeordet er behovstyring.  

Det årlige energibehov til belysning udtrykkes i kWh/m²/år.

Selv om Bygningsreglementets energiramme giver frihed til at prioritere f.eks. belysning, vil praksis ofte være at kravene kun kan overholdes, hvis det beregnede el-forbrug til belysning ikke udgør mere end ca. 10 kWh/m²/år, hvilket svarer til ca. 25 % af den samlede energiramme.

Også ved energimærkning af eksisterende bygninger er der fokus på at nedbringe elforbruget til belysning.

 

Hvad er en kWh?

Forkortelsen kWh står for kilo-Watt-time, idet h anvendes for time (hour).

Hvis en lyskilde på 28 W er tændt i 1.000 timer, vil den forbruge energi svarende til

28 W · 1.000 timer = 28.000 Watt-timer

Hvis vi skal omregne 28.000 Wh (Watt-timer) til kilo-Watt-timer (kWh), må vi dividere med 1.000 (kilo betyder 1.000). En lyskilde på 28 Watt, der lyser i 1.000 timer vil derfor forbruge energi svarende til

28 W · 1.000 timer / (1.000 Wh/kWh)= 28 kWh.


Reduktion af driftiden

Belysningens driftid kan reduceres på flere måder, som hver især er velegnede i forskellige typer rum og i forbindelse med forskellige formål. Kort driftstid kan opnås ved at:

  • sikre gode dagslysforhold
  • inddele belysningen i zoner
  • placere arbejdspladser, hvor der er mest dagslys
  • anvende manuel eller automatisk styring af kunstlyset efter mængden af dagslys, arbejdstid, benyttelse og brugsmønstre

 

Behovstyring
Mens valget af lyskilder, armaturer og belysningsform er afgørende for størrelsen af W/m2, er selve anvendelsen af belysningen og valget af styringsstrategi helt afgørende for, hvor stort elforbruget til belysning bliver.

For at sikre, at det resulterende elforbrug bliver så lavt som muligt, er det derfor vigtigt at anvende en behovstyring af belysning. Et eksempel kunne være i et stort kontor, hvor en optimal udnyttelse af dagslyset kræver en zoneinddeling af den kunstige belysning. Hvis zoneopdelingen f.eks. kræver installation af et ekstra armatur, vil det resultere i et større installeret effektbehov, men alligevel et lavere elforbrug.  

 

le-10-20-20-døgn-graf-high.jpg

Eksempel på døgngraf, som viser i hvilke perioder lyset er tændt.    

 

Relaterede emner: