Effekt og energiforbrug

Beregning af effektbehov og el-forbrug

Ved planlægning af ny belysning eller renovering af eksisterende har vi behov for at beregne både installeret effekt og energiforbrug.

Når vi vil beregne det samlede installerede effektoptag (W/m²) i et lokale, skal vi kende følgende:

  • Lokalets størrelse i m² (A)
  • Antal armaturer (n)
  • Effektoptag inkl. evt. forkoblingsudstyr for armaturer i Watt (P)

  

Beregning af installeret effekt pr. kvadratmeter - eksempel:

I et lokale på 60 m² består belysningen af 9 stk. armaturer med lysstofrør 1x 28 W samt 6 stk. spots med halogenreflektorlamper á 20 W. 

Effektoptag for lysrørsarmaturer og forkobling P1 = 28 W + 3 W = 31 W
Effektoptag for halogenreflektorlamper og transformer P2 = 20 W + 3 W = 23 W

Installeret effekt pr. kvadratmeter (q):

q   = (n1 · P1 + n2 · P2 + ….) / A

     = (9 · 31 W + 6 · 23 W) / 60 m² = 6,95 W/m² 

 

Beregning af el-forbrug (kWh/m²/år)
Når vi vil beregne det årlige el-forbrug til belysning i et lokale, skal vi kende følgende:

  • Lokalets størrelse i m² (A)
  • Antal armaturer (n)
  • Effektoptag inkl. evt. forkoblingsudstyr for armaturer i Watt (P)
  • Drifttiden for de forskellige armaturer i timer pr. år (t)

 

Beregning af elforbrug til belysning - eksempel:

I et lokale på 200 m² består belysningen af 20 stk. armaturer med lysstofrør 1x35 W samt 12 stk. downlights med kompaktlysstofrør 1x18 W. 

Effektoptag for lysrørsarmaturer og forkobling; P1 = 31 W + 3 W = 34 W
Effektoptag for kompaktlysstofrør og forkobling; P2 = 18 W + 2 W = 20 W
Drifttid for lysrørsarmaturer; t1 = 2.500 timer pr. år.
Drifttid for downlights; t2 = 3.000 timer pr. år.

Årligt elforbrug (Q):

Q  = (n1 · P1 · t1 + n2 · P2 · t2 + ….) / A 

     = (20 · 34 W · 2.500 h + 12 · 20 W · 3.000 h) / (200 m² · 1.000 Wh/kWh) 

     = 12,1 kWh/m2/år

 

I beregningen herover er der ikke taget højde for eventuel lysstyring, ligesom forbrug til eventuelle arbejdslamper ikke er medregnet.

Effektoptag gange driftid
For belysningsanlæg med konstant effektbehov i driftstiden bliver beregningen meget simpel. Her kan det årlige elforbrug pr. m2 beregnes som 

Q =  t · q / (1.000 Wh/kWh)

hvor             
Q er elforbruget i kWh/m² pr. år
t  er driftstiden i timer/år
q er effektbehovet i W/m²

 

le-10-30-20-silla-herbst-lysrør-og-damplamper-high.jpg

Både lysstofrør og damplamper er energieffektive lyskilder. Foto: Silla Herbst.

 

Relaterede emner: