Dagslysstyring

Introduktion

le-40-10-10-servodan-43-197-lyssensor-low.jpg

zoomLyssensor med indbygget lysfølsomt
element, som ændrer karakteristik
afhængigt af lysstyrken. Lyssensoren
sender et signal til Control-enheden,
som tænder/slukker eller dæmper
lyset. Foto: Servodan.

 

 

Dagslysstyring betyder, at lysmængden styres efter mængden af dagslys. Formålet er at spare energi og dermed at reducere elforbruget til den elektriske belysning, når der er tilstrækkeligt med dagslys i rummet.

For at det overhovedet er fornuftigt og rentabelt at investere i dagslysstyring, er der en række tekniske forhold omkring dagslyset og kunstlyset som skal være opfyldt. Omvendt kan dagslysstyring reducere elforbruget til kunstlyset med 50-70 % afhængig af dagslysmængden i rummet.

Hvis dagslysstyring skal fungere i praksis, er der en række forhold, der skal overvejes, herunder forhold omkring dagslysåbningernes udformning, rumdimensioner og overflader samt selve belysningsanlæggets udformning og de elektriske installationer.

Eksempelvis bevirker mørke overflader i et rum, at der skal anvendes mere kunstlys og at elforbruget dermed stiger. Andre forhold, som for eksempel modstående bygninger, træer foran vinduerne og glassets lystransmittans har også indflydelse på mængden af dagslys i et rum eller en bygning og dermed på, hvor meget man kan reducere den elektriske belysning.

 

Relaterede emner: