Bygningens udformning og omgivelser

Litteratur

Aries M. B.C & Newsham G, 2008, Effect of daylight saving time on lighting energy use: A literature review, Energy Policy 36, 1858-1866
Breinhardt et al 2002…
Christoffersen, Jens et.al.: Arkitektur, energy og dagslys, Undersøgelse af syv bygninger. By og byg resultater 013. Statens Byggeforskningsinstitut 2001.
Compagnon, R. 2004, Solar and daylight availability in the urban fabric, Energy and Buildings 36 (2004), 321-328
Faba 2007, Værd at vide om lysstyring, www.faba.dk, 4. Udgave juni 2007
Johnsen K 2008, Practical use of new visual discomfort probability index in the control strategy for solar shading devices, Indoor Air 2008, 17-22 August 2008, paper ID 457
Johnsen, K. og Christoffersen L., 2008, Dagslys i rum og bygninger, SBi-anvisning 219.
Jørgensen M og J Strømann-Andersen 2008, "Anvendelse og videreudvikling af metode til integreret design af større bygninger", Master thesis, DTU Byg
Jørgensen M, Strømann-Andersen J og Wrå Nielsen M, 2009, Kursus by og bæredygtighed, KArch, Integreret energidesign - Masterplan, bygning og klimaskærm.
Marsh R., Larsen V G, Lauring M., Christensen M., 2006, Arkitektur og Energi, Statens Byggeforskningsinsitut, ISBN 87-563-1286-5.
Munck, K og Clausen, V 2008, Krav til elforbruget i belysningsanlæg i offentlige og private bygninger 2008-2020, Udarbejdet af Dansk Center for Lys.
Rode C, 1998, Udeklima og vejrdata, DTU Byg, Institut for bygninger og Energi, Forelæsningsnotat: 11111 Bygningsenergi, 11732 Bygningsinstallationer.
Strømann-Andersen, J, 2009, Västra Dockan (Malmø), Arkitekter: Henning Larsen Architects A/S.
Ward G og Shakespeare R., 2003, Rendering with Radiance, revised edition
Wille, L F, 2008, Integrated design of buildings on the urban scale, development of a design guide focusing on daylight and energy savings, Master thesis, DTU Byg