Bygningens udformning og omgivelser

Bygningens omgivelser

Dagslystilgangen i en bygning afhænger af bygningens omgivelser, herunder nabobygninger, træer mv. Det er afgørende, at der tages højde for dette allerede i skitseringsfasen.

Bygningens omgivelser har stor betydning for de samlede belysningsforhold og det resulterende indeklima. Høje luminanser i det fri kan give anledning til blænding fra vinduet og i nogle tilfælde et ønske om højere luminanser bagest i lokalet.

 

le-20-30-31-morten-findstrøm-bibliotek-helsinki-high.JPG

Udsigt til bygninger fra bibliotek, Helsinki. Foto. Morten Findstrøm.

 

Dagslystilgangen til de enkelte rum vil ofte være reduceret pga. nabobygninger eller skyggende træer. Derfor er det afgørende, at der allerede i den tidlige planlægnings- og skitseringsfase af et byggeprojekt tages hensyn til de faktiske omgivelser og disses betydning for dagslysadgangen. En enkel metode, der kan beskrive dagslystilgangen til facaden, og dermed implicit til rummet der ligger bag facaden, er ved hjælp af højdevinklen.

Når højdevinklen, målt fra midten af vinduet i et aktuelt rum til overkanten af den modstående bygning overstiger ca. 20˚, forringes dagslystilgangen til bygningen betydeligt. (SBi-anvisning 219 Dagslys i rum og bygninger, Johnsen, K. & Christoffersen L., 2008)


 

le-20-20-10-højdevinkel-low.jpg

Højdevinklen måles fra midten af vinduet i et aktuelt rum til overkanten af den modstående bygning. Figur: DCL.


Simuleringer af omgivelsernes indflydelse på dagslysforhold i rum og bygninger kan udføres i beregningsprogrammet Radiance/Ecotect.

Der findes desuden avancerede programmer til simuleringer af byplaner, som kan give et uddybende billede af, hvor meget lys, der kommer til byrummet og de forskellige facader.

 

 

Relaterede emner: