Lysstofrør og kompaktlysstofrør

Virkemåde

I lysstofrør og kompaktlysstofrør fremkommer lyset ved en udladningsproces.

Luminescensstrålere er grundlæggende forskellige fra temperaturstrålere, fordi lyset fremkommer ved udladningsprocesser i lyskilden og ikke, som for temperaturstrålere, ved en opvarmningsproces. Udladningen sker primært i det ikke-synlige spektrum, hvilket kræver, at der må anvendes særlige metoder for at omdanne strålingen til synligt lys.

Luminescensstrålere opdeles traditionelt i følgende to kategorier:

  • udladningslamper, hvor udladningsprocessen sker ved lavt tryk
  • udladningslamper, hvor udladningsprocessen sker ved højt tryk


Lysstofrør og kompaktlysstofrør tilhører førstnævnte kategori.

Drift af luminescensstrålere forudsætter begrænsning af strømmen gennem lyskilden samt specielle lampe- og tændspændinger. Derfor kræver lyskilden anvendelse af forkoblingsudstyr, der for lysstofrør og kompaktlysstofrør vil være en separat og udskiftelig del.

Lysstofrøret er indvendigt belagt med et fluorescerende lyspulver. Røret er desuden forsynet med elektroder i hver af rørets ender og indeholder kviksølvdamp under lavt tryk (1,07 Pa = 1/10.000 atmosfæres tryk). For at lette starten af lyskilden er gassen i lysrøret desuden tilsat en inaktiv gasart. Elektroderne er belagt med et emitterstof, som let frigiver elektroner. Elektronvandringen i røret startes ved at påtrykke elektroderne en høj tændspænding, der "slår" gennem røret. Denne tændspænding genereres af lyskildens glimtænder, der er en del af forkoblingsudstyret.

Ved elektronernes passage gennem røret opstår sammenstød mellem disse og kviksølvatomerne. Herved frigøres energi i form af varme og ultraviolet (UV) stråling (ved bølgelængden 253,7 nm). UV-strålingen omdannes af den fluorescerende belægning til synligt lys, som udsendes fra rørets overflade. Lysstofrørets lysfarve og farvegengivelse afhænger af det fluorescerende pulvers kemiske sammensætning.

Lysstofrør har en negativ modstandskarakteristik (stigende strøm ved faldende spænding) hvorfor en strømbegrænsende modstand (forkobling) må seriekobles med røret.

  kl-30-10-10-dcl-lysstofsrør-udladningsprocessen-low.jpg

Før tænding af røret indeholder røret blot en inert gas med små mængder kviksølvdamp (K), samt et antal fosforkonverteringspulverlag (P) på rørets inderside.

1) Røret tændes, elektroderne varmes op, og emitterstoffet afgiver elektroner (E - rød)

2) Tændspændingen sender elektroderne i høj fart gennem røret mellem elektroderne

3) Ved sammenstød med kviksølvatomerne dannes UV-lys (YV), som konverteres til synligt lys ved passage gennem pulverlagene (P).

 

Relaterede emner: