Lyskilders egenskaber

Størrelse

En lyskildes størrelse påvirker karakteren af det lys, lyskilden udsender, og kan være den afgørende parameter for valg af lyskilde.

Nogle lyskilder er lange og tynde, mens andre er korte og tykke, store og runde eller bare meget små. Lyskildens størrelse har betydning for, hvordan lyset fra lyskilden virker. Store lyskilder udsender f.eks. et lys, der er mindre præcist afgrænset end små, punktformige lyskilder.

Størrelsen skal også passe til armaturets størrelse, og omvendt. I nogle situationer, er pladsforholdene afgørende for valg af lyskilde. Det gælder f.eks. i forbindelse med indbyggede armaturer, hvor pladsen kan være trang.

Lyskildens størrelse er afgørende for resten af den optiske løsning: Næsten punktformige lyskilder, såsom LED og halogenfilamenter, kan forsynes med linser eller reflektorer, som kan fordele lyset meget præcist. For LED'er specielt, kan ganske små plastlinser anbringes i direkte kontakt med lyskilden, hvorved lyset kan fordeles præcist og med et meget lille lystab ved passagen gennem linsematerialet. Da LED'erne ikke bliver særligt varme, ødelægges plastlinserne ikke som de ville blive det i kontakt med konventionelle lyskilder.

 

kl-10-60-10-glamox-downlight-med-lyskilde-monteret-vandret-high.jpg

Downlight med kompaktlysstofrør monteret vandret. Figur: Glamox.

 

Relaterede emner: