Lyskilders egenskaber

Pris

Når man vil sammenligne priser på forskellige lyskilder, er man nødt til at kende indkøbspris, energiforbrug og levetid.

Der er stor forskel på prisen for forskellige typer lyskilder. Men eftersom der også er store forskelle på både levetid og energieffektivitet, ser forskellene helt anderledes ud, når man medregner udgifter til udskiftning og elforbrug.

Hvis man medregner alle de faktorer, der har indflydelse på prisen for anskaffelse og drift af lyskilden, vil nogle af de lyskilder, der er billige i indkøb, vise sig at være de dyreste.

Lysmængdepris                                                                                                                                     
Lysmængdeprisen er et udtryk for, hvad det koster at frembringe en bestemt lysmængde i en bestemt periode ved hjælp af en bestem lyskilde, når der tages højde for alle udgifter.

 

kl-10-50-10-lysmængdepris-high.jpg

Den samlede lysmængdepris fordeler sig på lyskildepris, udskiftningsomkostninger og eludgifter. Ofte udgør eludgifterne den største del.

 

Lysmængde måles her i lumentimer (lm·h). Af praktiske årsager beregner man prisen for 1 Megalumentime, dvs. 1 million lumentimer (1 megalumentime = 1 Mlmh). 1 Mlmh svarer nogenlunde til den lysmængde, et 14 W lysstofrør udsender i løbet af 1.000 timer.

Ved en lysmængdeberegning bestemmer man først lyskildens samlede omkostninger, som består af tre dele, nemlig indkøbspris, udskiftningsomkostninger og eludgift for hele lyskildens levetid. Dette beløb sættes dernæst i forhold til den mængde lys, man har fået for pengene. Man dividerer derfor tallet med det antal megalumentimer, lyskilden har produceret. Derved får man prisen pr. Mlmh, dvs. et tal, der direkte kan sammenlignes fra lyskilde til lyskilde uanset forskel i levetid, indkøbspris mv.

Følgende parametre indgår i beregningen:

E = elprisen (netto) i kr. pr. kWh

Bemærk de ofte ret store udsving i pris, alt efter hvor man bor i Danmark, og afhængig af, om moms og energiafgift refunderes.

P = lyskildens effekt i W (inkl. evt. forkoblingsudstyr)

Aflæses på (1) lyskilder og (2) datablade (for forkoblingsudstyr).

φ = lyskildens lysstrøm i lumen

Der regnes med den nominelle lysstrøm, som den oplyses i lyskildefirmaernes kataloger. Strengt taget burde man i lysstrømsangivelsen inkludere lysstrømsnedgangen. Sammen med lampeudfald betyder lysstrømnedgangen som tidligere nævnt ofte 30 % mindre lys ved slutningen af lyskildens økonomiske levetid. Da disse oplysninger imidlertid ikke er almindeligt tilgængelige, og da lysstrømnedgang og lampeudfald altid ligger til grund for den økonomiske levetid, påvirkes sammenlignende beregninger ikke nævneværdigt af lysstrømsnedgangen. Ønskes alligevel en korrigeret værdi af lysstrømmen over hele levetiden, kan man i praksis trække mellem 10 og 15 % fra den nominelle lysstrøm.

t = lyskildens levetid i timer.

For glødelamper, halogenglødelamper og sparepærer (dem med gevindsokkel) benyttes den nominelle (gennemsnitlige) levetid. For øvrige lyskilder benyttes den økonomiske levetid. Oplysninger herom findes i lyskildefirmaernes kataloger.

C= lyskildens indkøbspris i kr. pr. stk.

Indkøbspriser for lyskilder er afhængig af evt. rabatter og momsrefusion.

U = omkostninger ved udskiftning af lyskilden

Udskiftningsomkostningerne beregnes i kr. pr. udskiftet lyskilde og bør udover arbejdsløn tillige inkludere andre udgifter, herunder evt. leje af lift, stilladser mv. Det er ofte svært at fastsætte et beløb, især hvis det er virksomhedens eget personale, der foretager udskiftningen. Alligevel bør beløbet beregnes som en udgift, da det ofte viser sig at have større betydning, end man umiddelbart skulle tro. De konkrete armaturers vedligeholdelsesvenlighed spiller naturligvis ind. En lyskildeudskiftning bør kombineres med den nødvendige rengøring af armaturer og tilsyn af elektriske og mekaniske komponenter.

I figuren er vist de formler, der anvendes til beregning af den samlede lysmængdepris.  

 

kl-10-50-20-beregning-af-megalumentimepriser-high.jpg

Eksempel på beregning af megalumentimepris for halogenpære med indbygget transformer og sparepære.

 

 

Pris og levetid for forkoblingsudstyr
I beregningen af lysmængdeprisen er der taget højde for elektrisk tab i forkoblingsudstyret, hvorimod omkostninger, der relaterer sig til levetid, installation og eventuelt separat indkøbspris for forkoblingsudstyret ikke er indregnet.Relaterede emner: