Lyskilders egenskaber

Levetid

Levetiden for lyskilder opgives ikke altid ens. Da levetiden kan være en afgørende parameter for valg af lyskilde, er det vigtigt at være opmærksom på, hvilken type levetid der opgives. 

Der skelnes mellem følgende levetidsdefinitioner:

  • Nominel levetid
  • Økonomisk levetid
  • Anbefalet levetid
  • Levetid for LED lyskilder

De forskellige levetidsbegreber knytter sig til forskellige typer lyskilder og gennemgås herunder.

Nominel levetid
Nominel levetid er det antal timer, der er gået, når 50 % af lyskilderne (samme type) er udbrændt. Derfor kaldes den nominelle levetid også for middellevetid eller gennemsnitlig levetid. 

For glødepærer, sparepærer og halogenpærer er det typisk den nominelle levetid, der oplyses. Eftersom der er tale om et gennemsnit, kan den faktiske levetid variere, i nogle tilfælde temmelig meget.

På engelsk kaldes den nominelle levetid for rated life.

Økonomisk levetid
Den økonomiske levetid for en given lyskildetype er den tid, som er gået, når lysudbyttet er reduceret til 70 % af den nominelle lysstrøm, når der tages højde for både lyskildeudfald og lysstrømsnedgang. Den økonomiske levetid beregnes derfor som produktet af udfaldskurven og lysstrømnedgangskurven.

Den økonomiske levetid fortæller derfor noget om den relative lysudsendelse fra et belysningsanlæg med samme type lyskilder, hvoraf alle med tiden giver en forringet lysstrøm, og nogle helt ophører med at fungere.

Den økonomiske levetid oplyses som regel for lysstofrør og kompaktlysstofrør.

På engelsk kaldes den økonomiske levetid for economic life.

kl-10-40-10-zvei-levetid-t5-rør-elektonisk-forkobling-high.jpg

ZVEI levetidskurver for T5-lysstofrør: lampeudfald (ø.), lysstrømsnedgang (m.) og installeret lysstrømsnedgang (n.). Nederste kurve fremkommer som produktet af de to øverste kurver.

 

Anbefalet levetid
Anbefalet levetid anvendes for lyskilder, hvor farvekvaliteten ændrer sig med tiden.

Den anbefalede levetid angiver den maksimale driftstid inden for hvilken, visse af lyskildens lystekniske egenskaber (f.eks. farvekvaliteten) opfylder specificerede minimumskrav.

Levetid for LED-lyskilder
Når Lysdioder ældes, ændres både lysstrøm og farveegenskaber. Under normale driftsbetingelser holder LED'er sjældent helt op med at lyse, men lyser blot svagere og svagere. Initiallysstrømmen holder sig meget konstant over mange tusind timer, men mod slutningen af LED'ens levetid falder lysstrømmen hurtigere. 

Levetiden ("lumenvedligeholdelse" som på engelsk hedder lumen maintenance) udtrykkes i timer og er defineret ved udtrykket LXBY, hvor X repræsenterer den resterende procentdel af lysudbyttet, og Y betegner antallet af enheder, der ikke længere opfylder dette minimumskriterium. For eksempel hvis et LED-armatur har en levetid på 50.000 timer L70B10, betyder det, at det efter 50.000 timers brug vil det stadig give minimum 70% af det oprindelige lysudbytte, men at 10% af sådanne armaturer ikke opfylder dette niveau.

LED-pærer til husholdningsbrug er typisk vurderet ved anvendelse af en B50  standard, hvilket betyder, at ved deres nominelle levetid er 50% af pærerne allerede brændt ud. Lyskilder til husholdningsbrug bruges oftest mindre end 1000 timer om året, hvorfor en levetid på f.eks. 25.000 timer ofte vil overstige selve lampens levetid.
Professionelle LED-løsninger har ofte en levetid på 50.000 timer eller mere, og det er ikke altid, at levetiden opgives med en B-værdi.
Levetider for komponenter måles efter den amerikanske LM-80-08 standard, hvor LED-komponenterne (LED-chips, LED-packages eller moduler) testes i 6.000 timer ved en casing temperatur på 55 oC, 85 oC samt en af producenten valgt temperatur. Da ingen kan vente 50.000 timer (= 6 hele år) med at markedsføre produkterne, skal resultaterne af 6.000 timerstesten bruges til et skøn af den samlede levetid. Denne ekstrapolation udføres efter TM-21-11.


Levetid for LED-armaturer
Der findes to internationale standarder, IEC 62717 og IEC 62722-2-1, der beskriver hvordan levetid for LED-armaturer skal deklareres. Fagerhult har udgivet en vejledning (juni 2016), som forklarer hvordan man udregner og deklarer levetiden for LED-armaturer.

Relaterede emner: