Lyskilders egenskaber

Introduktion

kl-10-00-01-silla-herbst-osramhuset-high.jpg

zoomFoto: Silla Herbst.

Til de forskellige lyskildetyper knytter sig forskellige egenskaber. Nogle har med lysets oplevede kvaliteter at gøre, mens andre er målbare.

I mange tilfælde kan flere forskellige typer lyskilder anvendes til samme formål. Valg af lyskilder til en konkret belysningsopgave vil dog altid bero på et kompromis mellem flere parametre, herunder pris, levetid, energieffektivitet og farveegenskaber.

Derfor er det væsentligt at sætte sig ind i de parametre, der knytter sig til de forskellige lyskilder og prioritere, hvilke egenskaber der har størst betydning i den konkrete sag.

De forskellige lyskildetyper baserer sig på forskellige lysteknologier, nemlig temperaturstrålere og luminescensstrålere.

 

kl-10-00-10-lighmakers-museum-zeughaus-high.jpg

Museumsbelysning med LED, Museum Zeughaus, Mannheim. 

Foto: Light Makers.

 

Temperaturstrålere
Til gruppen af elektriske temperaturstrålere hører gløde- og halogenglødelamper.
Temperaturstrålere er karakteriseret ved, at lyset frembringes ved opvarmning af en glødetråd eller lignende.

På engelsk kaldes glødelamper for Incandescent lamps.

Luminescensstrålere
Til gruppen af luminescensstrålere hører lystofrør, lysdioder og damplamper.
Luminescensstrålere kaldes også udladningslamper og er karakteriseret ved, at lyset frembringes via en udladningsproces i lyskilden. Gruppen af luminescensstrålere indeholder lyskildetyper, som udsender lys via forskellige typer udladningsprocesser:

  • Damplamper, som frembringer lys via elektriske udladninger i den gas, der er indeholdt i lyskilden
  • Lysstofrør, som frembringer lyset via fotoluminescens. Fotoluminescens er genudsendelse af lys fra et materiale, som bevirker at bølgelængden, og dermed lysudsendelsen, er ændret i forhold til den oprindelige. F.eks. udsender nogle materialer synligt lys, når de bestråles med ultraviolet lys.
  • Lysdioder (LED), som frembringer lyset via elektroluminescens. Ved elektroluminescens udsendes lys fra visse typer materialer, når der løber en elektrisk strøm gennem materialet. Dette sker i en lysdiode, som er en lille elektronisk halvlederchip, der i sig selv udsender lys, når der sendes en strøm igennem den.

På engelsk kaldes udladningslamper for discharge lamps.

Vælg lyskildetypen før armaturet
I nogle tilfælde vælges armaturet uden tanke på, hvilken lyskilde det er beregnet til. Da lyskilden er styrende for både elforbrug, lysmængde og lysfordeling, er det imidlertid vigtigt at vælge lyskilden, før man vælger armatur.

Husk i øvrigt at der hele tiden kommer nye lyskilder med nye egenskaber på markedet.

 

Relaterede emner: