Lyskilders egenskaber

Farveegenskaber

kl-10-10-20-steen-traberg-borup-tørklæde-led1-high.jpg

zoomViolet tørklæde i lyset fra én type
LED. Foto: Steen Traberg-Borup zoom.

Lysets spektrale sammensætning, som er bestemmende for lysets farveegenskaber, dvs. lysfarven og evnen til at gengive farver.

Synligt lys er elektromagnetisk stråling med bølgelængder i området 380 - 780 nanometer. Lyset kan være sammensat af stråling med én, flere eller alle bølgelængder i det synlige spektrum. Man taler i den forbindelse om lysets spektrale sammensætning, som er bestemmende for lysets farveegenskaber, dvs. farvetemperaturen og farvegengivelsen.

kl-10-10-30-steen-traberg-borup-tørklæde-led2-high.jpg

Violet tørklæde i lyset fra en anden
type LED.
Foto: Steen Traberg-Borupzoom.

zoom

I figuren er vist eksempler på spektralfordelinger for en halogenglødelyskilde, et almindeligt lysstofrør og for dagslys. Lyset fra både halogenglødelys og dagslys indeholder samtlige bølgelængder i det synlige spektrum og udsender lyset i et kontinuert spektrum. Lyset fra lysstofrør udsendes i et linjespektrum og indeholder ikke alle bølgelængder.

Farvegengivelse
Hvis lyset fra en lyskilde ikke indeholder alle bølgelængder i det synlige spektrum, vil lyset heller ikke kunne gengive alle farver lige godt. Lyskildens evne til at gengive farver angives ved et farvegengivelsesindeks, som også kaldes Ra-indeks (Ra står for Rendering Average). Ra-indekset ligger for de fleste lyskilder mellem 70 og 100, hvor 100 er bedst.

Farvegengivelsen for elektriske lyskilder varierer. Nogle typer har et højt Ra-indeks, det gælder primært gløde- og halogenglødelyskilderne. Enkelte typer har et lavt Ra-indeks, herunder kviksølvlamperne og nogle natriumlamper. Endelig fås en del lyskildetyper, som f.eks. LED, lysstofrør og metalhalogenlamper, i forskellige udgaver med varierende farveegenskaber.      

Selv om forskellige lyskilder har samme Ra-indeks, gengiver de ikke nødvendigvis de samme farver ens. Ligesom der kan være stor forskel på en farve i dagslys og den samme farve i lyset fra en glødepære, kan der også være forskel på, hvilke farver der gengives bedst i forskellige typer lyskilder med samme Ra-indeks. Derfor giver det heller ikke mening at sige, at lyset fra en bestemt lyskilde kun kan gengive et bestemt antal farver korrekt.

Lysfarve
Det hvide lys fra en lyskilde har i sig selv en lysfarve, også kaldet farvetemperatur. Lysets farve opleves enten som kold, varm eller neutral og angives ved en farvetemperatur, som har enheden Kelvin [K]. Lyset fra en glødepære er varmt og har en lav farvetemperatur på ca. 2700 K. Lyset fra en metalhalogenlampe er ofte neutralt og har typisk en farvetemperatur på 4200 K.

Nogle lyskilder fås kun i en enkelt lysfarve, mens andre, som for eksempel lysstofrør, fås i mange forskellige lysfarver, både kolde, varme og neutrale.

 

kl-10-10-10-spektralfordeling-farveegenskaber-forskellige-lyskilder-high.jpg

Spektralfordeling for henholdsvis glødelys (tv.), dagslys(m.) og lysstofrør (th.).

 

Relaterede emner: