Lyskilders egenskaber

Driftsforhold

Da de forskellige lyskildetyper baserer sig på forskellige teknologier, er der også forskel på lyskildetypernes følsomhed overfor forskellige påvirkninger. Nogle lyskildetyper udsender desuden mere varme end andre.

Nogle lyskildetyper har en såkaldt opstartstid, hvilket betyder at de er et lille stykke tid (typisk nogle minutter) om at nå op på fuld styrke og lyser med den rette lysfarve. En del af disse lyskilder tåler desuden ikke gentænding, ligesom de som udgangspunkt ikke er velegnede til dæmpning. Dette gælder i særdeleshed damplamper, hvor kun nogle få vil kunne dæmpes,og kun hvis man nøje følger producentens forskrifter og anvender korrekt udstyr og passende neddæmpningsfrekvenser.

Temperaturstrålere og LED tænder på fuld styrke med det samme, dvs. inden for få millisekunder.

Spændingsfølsomme lyskilder
For temperaturstrålere, dvs. gløde- og halogenglødelyskilder, gælder, at både levetid, farvetemperatur og lysmængde afhænger af, hvilken spænding lyskildens påtrykkes. Hvis spændingen øges, vil levetiden reduceres, mens lysmængden vil stige.

Luminescensstrålere er ligeledes spændingsfølsomme, hvis de benyttes med en konventionel forkobling.

LED'er er følsomme for overspændinger i forbindelse med f.eks. lynnedslag eller statisk elektricitet, som kan ødelægge dem helt.

  kl-10-70-10-faba-karakteristika-for-glødelyskilder-som-funktion-af-forsyningsspænding-high.jpg

Karakteristika for temperaturstrålere (glødelyskilder) som funktion af forsyningsspænding. Figur: FABA. 

 

Temperaturfølsomme lyskilder
Lysstrømmen fra almindelige lysstofrør afhænger af omgivelsestemperaturen, og rørene lyser kun meget lidt ved temperaturer omkring 0 ºC eller lavere. Lysstofrør og sparepærer lyser desuden mindre, hvis de bliver for varme.

Også lysdioder er følsomme overfor temperatursvingninger og reagerer i modsætning til de øvrige lyskildetyper ved at lyse kraftigere ved lave temperaturer ned til ca. -25 oC. 

Til udendørslamper i klimazoner med kolde vintre tilrådes det f.eks. at vælge en lyskilde, der også fungerer i frostgrader, da lysstrømmen ellers kan blive reduceret.

Forkoblinger
Der findes både konventionelle og elektroniske forkoblinger.

Konventionelle forkoblinger er kendetegnet ved at være yderst robuste over for vind og vejr, men samtidig forholdvis tunge og store, og er desuden ikke lige så effektive som de elektroniske.

Elektroniske forkoblinger er derimod meget effektive, og det vil sige, at effekttabet i fokoblingen selv er lille. Derudover er de lettere og har små dimensioner. De egner sig imidlertid knap så godt til udendørs brug eller til brug ved temperaturer under frysepunktet. Elektroniske forkoblinger fås desuden med mulighed for dæmpning af lyset.

Varme fra lyskilderne
Hovedparten af den energi (el), der tilføres en lyskilde, bliver til varme. Dette gælder alle typer lyskilder, men andelen varierer for de forskellige lyskildetyper og afhænger af, hvor energieffektiv lyskilden er.    

Varmeudsendelsen kan resultere i væsentlige gener. I butikker med mange spots kan varmen fra lyskilderne f.eks. resultere i varmegener for personalet. I andre sammenhænge kan varmen fra belysningen bevirke at produkter bliver ødelagt. Det gælder for eksempel chokolade.

 

Relaterede emner: