LED (lysdioder)

Drivere

En LED kræver forkobling med en såkaldt driver, der forsyner LED'en med en strøm af passende størrelse.

Den elektriske forsyning til en LED varetages af en driver (udtales på engelsk), der opretholder den korrekte strøm til LED'en (ca. 350-700 mA for effekt-LED'er og ca. 20 mA for radial-LED'er).

kl-60-60-10-led-serieforbundet-med-driver-high.jpg

En enkelt driver kan forsyne adskillige LED'er med strøm. Da strømstyrken helst skal holdes konstant gennem alle LED'er, kræver det, at LED'erne er serieforbundne.

 

Jo flere LED'er, der er serieforbundet, jo højere bliver spændingsfaldet over serien. Af sikkerhedsmæssige hensyn begrænses denne spændings effektivværdi til 25 V som beskrevet i standarden IEC 61347-2-13 og i lavvoltsdirektivet.  Driverne, der opfylder disse bestemmelser, er mærket SELV (safe extra low voltage). Dermed begrænses også antallet af LED'er i disse systemer. Hvis strømmen afbrydes i blot en af de serieforbundne LED'er, forsvinder strømmen til samtlige LED'er.

 

kl-60-60-20-led-med-fabriksmonteret-driver-high.jpg

Der findes LED-moduler med fabriksmonterede drivere. Disse forsynes typisk af 10 V, 12 V, 24 V, 48 V eller 230 V. Sådanne LED'er kan parallelforbindes i meget store systemer, men ulempen er bl.a., at en del af den elektriske effekt tabes i driverne.  En strømafbrydelse i en af de parallelforbundne LED'er vil ikke påvirke driften af de øvrige LED'er i systemet.

 

Dæmpning
Dæmpning af lyset fra en LED kan ske ved at sænke strømmen. Derved ændres farvetemperaturen af det udsendte lys imidlertid også. En smartere måde at dæmpe lyset på er ved at slukke for strømmen i så korte tidsrum, at øjet ikke når at registrere det. Denne metode kaldes puls bredde modulation, men omtales ofte under det engelske navn PWM - pulse width modulation. For at undgå, at lyset flimrer, bør PWM-frekvens dog være høj, og mindst 200 Hz. Flimmer kan være skadeligt selv hvis det ikke er synligt, da det kan give anledning til træthed, hovedpine og endda epileptiske anfald. 

 

kl-60-60-30-osram-dæmnpning-af-led-pwm-dimming-high.jpg

En smart måde at dæmpe lyset fra en LED på er at slukke for strømmen i så korte tidsrum, at øjet ikke vil registrere det. Figur: Osram.

Driveren er således LED-systemets strømforsyning, men kan ofte en del andre ting, såsom dæmpning, måske håndtere farveskift og feedback til kontrolsystemer. Driveren er et vitalt stykke elektronik, der ligesom LED'erne er varmefølsom og slides. Ofte er driverens levetid kortere end både armaturets og selve LED's levetid. Driverens levetid kan forlænges ved for eksempel at være særlig fugttæt eller være forsynet med beskyttelse mod overspænding eller høje temperaturer.

Relaterede emner: