Reflektorer og afskærmning

Facetterede reflektorer

Reflektorer, hvis spejlende overflade er opbygget af plane flader, kaldes facetterede reflektorer. Facetterede reflektorer kan ligesom andre reflektorer opdeles i grupper i henhold til deres symmetriegenskaber mv. I praksis fremstilles sådanne reflektorer ved plastsstøbning eller bukning af en plan plade, hvor alle bukkelinjerne løber parallelt med reflektorens akse.

Der findes desuden facetterede reflektorer, der kan opfattes som tilnærmelser til rotationssymmetriske former, f.eks. til paraboler. Her er facetterne ofte relativt små og trekantede, og kan i visse tilfælde også fremstilles ved metaltrykning.

Andre facetterede reflektorer har en lavere grad af symmetri og kan have større facetter, hvis form og orientering er valgt individuelt.

Der kan være forskellige begrundelser for anvendelse af facetterede reflektorer. En begrundelse er, at en facetteret reflektor er lettere at fremstille end en krum reflektor med tilsvarende virkemåde.

Facetterede reflektorers virkemåde
Den simplest mulige reflektor er et plant spejl, som er anbragt bag lyskilden. Et armatur med en sådan reflektor har lysstyrker i fremadgående retninger, som skyldes dels lyskilden selv, dels dens spejlbillede. Lyskildens spejlbillede lyser i de retninger, hvor det kan ses i spejlet, dog undtaget den eller de retninger, hvor spejlbilledet er helt eller delvist skjult bag selve lyskilden.

Det plane spejl medfører en forøgelse af armaturets lysstyrker i nogle retninger. I andre retninger, hvor spejlet skygger for lyskilden, fås en reduktion af lysstyrkerne.

Det er indlysende at videreføre dette princip ved at anvende flere plane spejle, således at der er flere spejlbilleder, der lyser i de retninger, hvor der ønskes store lysstyrker.

I sammenhæng med reflektorer, taler vi snarere om facetter end egentlige plane spejle. Jo flere og mindre facetter der anvendes, jo mindre vinkelområde for lysudsendelse får hvert enkelt facet og desto mere ligner lysfordelingen den, som ville findes hos den jævnt krummende reflektor.

 

kl-120-20-10-dcl-reflektorfacetter-low.jpg

Når en reflektor forsynes med et stigende antal facetter, der alle har samme hovedbelysningsretning, fås større og større lysstyrker i et mindre og mindre vinkelområde. Grænsen herfor nås, når facetterne bliver mindre end lyskilden. Figur: DCL.

 

(Indholdet i dette afsnit er baseret på hæftet Armaturer - 6 Spejlende reflektorer, Kai Sørensen, 1982)

 

Relaterede emner: