Armaturtyper

Udendørs projektører

Udendørs projektører minder om spotlights, men adskiller sig ved typisk at udsende et mere kraftigt lys, ligesom anvendelsen ofte er en helt anden.

Udendørs projektører vil som regel have en høj lysstrøm og er desuden udformet til at kunne klare de belastninger, som vejr og andre påvirkninger giver. Udendørs projektører anvendes for eksempel til dekorative formål og som sikkerhedsbelysning, dvs. til belysning af udendørs områder som f.eks. byggepladser, oplagspladser og lignende.   

I forbindelse med projektører anvendes ofte begrebet floodlight. Floodlight betegner et armatur, der er beregnet til at belyse et større objekt eller område, f.eks. en facade eller et stadion, så dets belysningsniveau bliver betragteligt højere end det niveau, der findes omkring objektet eller området.

kl-130-140-20-iguzzini-maxi-woody-high.jpg

Udendørs spots Maxi Woody. Foto: iGuzzini.

 

Lysfordeling
Udendørs projektører kan have en smal-, medium- eller bredstrålende lysfordeling. Derudover kan lysfodelingen være rotationssymmetrisk, dobbeltsymmetrisk (symmetrisk omkring to akser) eller asymmetrisk.

Ofte vil lysfordelingen være afbildet i et vinkelret koordinatsystem, idet den sædvanlige polære afbildning ikke er tilstrækkelig. Som regel vil den maksimale lysstyrke Imax og spredningvinklen være opgivet i leverandørernes kataloger.

Lyskilder og forkoblingsudstyr
I projektører benyttes lyskilder med et relativt lille lyspunkt og høj lysstrøm, nemlig som oftest rørformede halogenlyskastere eller damplamper. Det lille lyspunkt bevirker, at lyset bedre kan styres ud ad armaturet og rettes mod det der skal belyses.  

Damplamper kræver en forkoblingsenhed, som enten er indbygget i projektøren eller monteres i en separat stænktæt eller vandtæt kasse.

Projektører med rørformerede halogenlyskastere kan tilsluttes nettet direkte.

Armaturhuset
Armaturhuset er udformet som en robust enhed, der fastholder og beskytter lyskilder, fatninger og andet tilbehør mod udendørs påvirkninger i form af vand, slag eller spark og rystelser. Armaturhuset udformes derfor ofte i bestandige og formstabile materialer, som ikke korroderer, dvs. materialer, som f.eks. galvaniseret stål.

Projektører er i hovedreglen forseglet med hærdet frontglas, der er fastgjort med rustfri lukkebeslag og tætnet med pakninger (f.eks. silikonegummi). Lukkebeslagene giver mulighed for en nem udskiftning af lyskilder fra bagsiden af projektøren. Projektørerne er almindeligvis udført i beskyttelsesklasse IP 54 eller højere beskyttelsesklasse, hvilket betyder, at de som minimum er støvafskærmede og beskyttet mod oversprøjtning.

Der stilles desuden specielle krav til den elektriske installation af udendørs projektører, specielt hvis de skal nedfældes i terræn og der derfor kan stå vand i hullet omkring projektøren.

Da projektører ofte vil have en høj overfladetemperatur når de er tændt, bør de anbringes udenfor normal berøringsafstand og med passende stor afstand til brændbart materiale. Samtidig bør projektørerne ikke anbringes så de er svært tilgængelige, da nogle af de lyskilder, der anvendes, har en relativt kort levetid (ca. 2.000 timer) og derfor skal skiftes regelmæssigt.

Udendørs projektører leveres ofte med kipbare montagebøjler, som kan låses fast i en passende position.

Reflektor
Næsten alle projektører er forsynet med blanke spejlende reflektorer i aluminium. Reflektoren kan være blank eller facetteret så der opnås en passende smal lysfordeling med en skarp afgrænsning. Eller den kan være udført i hamret aluminium, hvilket udjævner lyset og skjuler eventuelle unøjagtigheder i reflektorens form.

Afskærmning
For at undgå blænding af forbipasserende kan anvendes faste eller drejbare lameller eller afblændingsplader, også kaldet læber. Både lameller og læber monteres på armaturhuset ved hjælp af særlige beslag. Lameller reducerer indblikket til lyskilderne fra passende vinkler uden for lysets hovedretning. Læberne samler lyset fra projektøren, så det kun et afgrænset område belyses. På den måde undgår man en uønsket spredning af lyset og eventuelle blændingsgener minimeres.

Effektivitet
Virkningsgraden for udendørs projektører er generelt høj.

Anvendelser
Udendørs projektører benyttes i mange forskellige sammenhænger, herunder belysning af:

  • større genstande som skilte, kunstværker, beplantning o.lign.
  • butiksfacader og -udstillinger
  • bygningsdetaljer eller hele bygningsfacader


Derudover anvendes udendørs projektører til stadionbelysning samt belysning af lagerpladser, byggepladser, rangerarealer o.lign.

 

Relaterede emner: