Armaturtyper

Pendler

kl-130-50-20-deltalight-cumulus-c-high.jpg

zoomPendlen Cumulus C i indgang-
sparti. Foto: Deltalight.

 

Betegnelsen pendel anvendes om et nedhængt armatur som f.eks. en lampe over et spisebord. En pendel kan være dekorativ, funktionel eller både og. 

Pendler kan være meget forskellige både, hvad angår design og lysudsendelse. Nogle pendler er velegnede i private hjem, mens andre er beregnet til professionel brug.

Lysfordeling
En pendels lysfordeling afhænger dels af pendlens udformning, dels af hvilket materiale, den er fremstillet af, herunder materialets transmittans.

Der findes pendler i så mange forskellige udformninger, at det er svært at sige noget generelt. Mange pendler udsender dog lyset i en rotationssymmetrisk og helt eller fortrinsvist nedadrettet lysfordeling med bløde overgange mellem lys og skygge, mens andre har en lysfordeling med lige dele nedlys og oplys.

Endelig findes såkaldte oplyspendler til indirekte belysning. Oplyspendlerne sender størstedelen af lyset opad, hvorefter det reflekteres af loftet. Lyset fra oplyspendlerne er ligeledes blødt og uden bratte overgange. Som for alle andre armaturer til indirekte belysning, er det vigtigt, at oplysarmaturernes afstand til loftet er tilstrækkelig til at lyset fordeles jævnt over loftsfladen, hvis reflektans også bør være høj.

 

kl-130-50-31-okholm-lighting-gren-pendel-600-high.jpg kl-130-50-32-lp-ph-41-2-4-high.jpg kl-130-50-30-deltalight-cannonball-high.jpg

Pendlerne Gren (tv), PH 4½-4 (m) og Cannonball (th). Fotos: Okholm Lighting (tv) Louis Poulsen (m) og Deltalight (th).  

       

Lyskilder og forkoblingsudstyr
I pendler til anvendelse i private hjem er de typiske lyskilder gløde- og halogenglødepærer samt sparepærer. I pendler til professionelt brug anvendes ofte kompaktlysstofrør eller damplamper. Derudover er antallet af pendler med LED-lyskilder stigende.

I pendler til lyskilder, der kræver forkobling, er denne som regel indbygget i armaturhuset, men kan også være en selvstændig enhed til montage på loftet. I pendler til lavvoltshalogen eller LED-lyskilder er transformeren eller driveren derimod sjældent indbygget men monteres separat og kan deles af flere armaturer.

Defekte lyskilder kan normalt udskiftes uden brug af værktøj. I armaturer med LED-lyskilder, kan lyskilden dog udgøre en fast del af armaturet, som ikke kan udskiftes.  

Armaturhuset
Pendler har en tydelig tilstedeværelse i rummet, og vælges ofte efter ydre form og udseende. Derfor er det væsentligt, at armaturhuset har et godt design, som passer til den arkitektur og indretning, det skal placeres i.

Udover at armaturhuset skal fastholde og beskytte lyskilde og tilbehør, skal det rette lyset derhen, hvor der er brug for det, uden at give anledning til generende blænding. Faktisk vil armaturets lysfordeling ofte være mindst lige så vigtig som dets udseende.

I skoler, institutioner og lignende har det stor betydning, at armaturet er robust og gedigent og ikke hurtigt kommer til at se slidt ud.

Armaturhuset kan f.eks. være fremstillet i metal med hvidmalet diffus inderside eller i transparente materialer, såsom ætset glas eller opale plastmaterialer. Da der sjældent bruges løse reflektorer i pendler, er der ofte en tæt og let forståelig sammenhæng mellem pendlens ydre form og dens lysfordeling.

Pendler nedhænges fra loftet via loftsudtag eller kontaktskinner. Pendler over et bord placeres normalt ca. 55-65 cm over bordpladen.

 

kl-130-50-41-leklint-model 130-high.jpg

kl-130-50-40-flos-cocoon-taraxacum-high.jpg

Pendlerne Le Klint model 130 (tv) og Taraxacum Cacoon (th). Fotos: Le Klint (tv) og Flos (th).   

 

Reflektor
Der benyttes sjældent løse eller blanke reflektorer i pendler. Armaturhusets inderside er oftest det lysstyrende element sammen med eventuelle diffust transmitterende armaturdele.

Afskærmning
For mange pendler giver armaturhuset i sig selv den nødvendige blændingsafskærmning.

For lavthængende pendler, f.eks. over et bord, vil blændingsbegrænsningen afhænge af, at lyskilden er tilstrækkeligt højt placeret i armaturhuset.

For højt placerede pendler, som f.eks. pendler til almenbelysning af et større lokale kan et ringlamelgitter eller en opalplade i bunden af pendlen begrænse muligheden for direkte indkig til lyskilden og derved afskærme tilstrækkeligt.

kl-130-50-50-dcl-paustian-gang-high.jpg

zoomOpale glaspendler, Paustian.
Foto: DCL.

Effektivitet
Der er stor variation i virkningsgraden for pendler. Pendler til professionel anvendelse er typisk mere effektive end pendler til anvendelse i private.

Anvendelser
Pendler anvendes ofte på steder, hvor æstetik og design har stor betydning, og hvor man ønsker at give omgivelserne et mere 'privat', 'hjemligt' eller 'eksklusivt' præg. Derudover anvendes pendler i udstrakt grad til almenbelysning i mange typer institutioner, butikker og boliger samt over skranker og lignende. Endelig er de såkaldte storrumspendler med effektiv lysstyring god i højloftede rum som auditorier, atrier og foyerer, hvor man ønsker belysning og stemning.

 

 

 

 

 

 

Relaterede emner: