Armaturtyper

Park- og stibelysningsarmaturer

I dette afsnit behandles park- og stiarmaturer, også kaldet lygter, dvs. armaturer monteret på relativt lave master til anvendelse i parker, gågader, bykerne o.lign.

Park- og stibelysningen skal sikre tilstrækkelige synsbetingelser, så personer kan færdes trygt og sikkert på cykel, til fods el.lign. Se i øvrigt afsnit om pullerter.

 

kl-130-120-30-louis-poulsen-albertslund-maxi-high.jpg kl-130-120-10-focuslighting-nyx-330-high.jpg kl-130-120-13-veksø-pin-304-high.jpg kl-130-120-12-veksø-ballo-807-high.jpg

Park- og stiarmaturer; Albertslund Lygten (tv), Nyx (mtv), Pin 304 (mth) og Ballo 807 (th). Fotos: Louis Poulsen (tv), Focus Lighting (mtv), Veksø (mth og th).  

 

Lysfordeling
Som for boligvejsarmaturer gælder det, at park- og stiarmaturer skal bidrage med et jævnt lys på færdselsområdet og desuden belyse bygninger, afgrænsninger mv. i passende omfang. Derfor har parkarmaturerne ofte en blød og mere eller mindre rotationssymmetrisk lysfordeling, som bevirker at også hække, hegn og det nederste af bygninger opnår en passende og begrænset belysning. Også en vis portion vertikalt lys, der oplyser fodgængeres og cyklisters ansigter på en tryghedsskabende måde, er vigtigt.

Lyskilder og forkoblingsudstyr
I park- og stibelysning prioriteres farvegengivelsen højere end i almindelig vejbelysning. I disse armaturer anvendes derfor typisk kompaktlysstofrør, induktionslamper, LED og damplamper i små wattager.

Forkoblingsudstyret kan være indbygget i armaturet eller i den tilhørende mast.

Park og stiarmaturer er realtivt lave og anvendes ofte i offentlige byrum, som er tilgængelige på alle tider af døgnet. Af hensyn til hærværk, sikkerhed mv. kræves som regel brug af værktøj til udskiftning af lyskilde samt anden vedligeholdelse af armaturet. 

Armaturhuset
Armaturhuset tjener primært som indpakning og beskyttelse af lyskilder, fatninger og andet tilbehør og skal desuden holde eventuelle temperaturfølsomme lyskilder varme eller kolde. Park- og stiarmaturer ses i et hav af forskellige udformninger og i mange tilfælde er armaturet udformet, så det både er funktionelt og dekorativt. Armaturerne er som regel udført i aluminium, andre metaller eller kunststof.

Armaturet bør passe til omgivelserne og dets form og farve kan bl.a. være bestemt af, at det skal indgå i en gennemgående designserie for en by eller bydels torve og gågader.

Da armaturerne skal kunne tåle stænk, vandsprøjt mv., er beskyttelsessklassen IP 23 (regntæt) eller højere. Afhængig af ophængningshøjden leveres armaturerne desuden i IK klasse 10 (impact protection) eller højere, hvilket betyder, at armaturet kan modstå hårde slag og kast. Førhen brugte man betegnelsen 'vandalklasser'.

Armaturerne monteres ofte på relativt lave master eller holdere. I nogle park- og stiarmatur serier findes desuden udgaver til montering på vægbeslag.  

kl-130-120-11-siteco-sm-300-high.jpg

zoomParkarmaturet SM 300.
Foto: Siteco.

Reflektor
Styringen af lyset fra park- og stiarmaturer er som regel blødere end i vejarmaturer. Armaturerne udsender ofte mere lys i skrå retninger til belysning af fodgængere, cyklister og eventuelle husfacader. De anvendte reflektorer er ikke nødvendigvis spejlende og der anvendes ofte opale afskærmninger, der spreder lyset diffust til omgivelserne.

De lysstyrende dele kan enten bestå af en traditionel reflektor eller af andre lysstyrende elementer, som desuden kan have en dekorativ effekt. De anvendte reflektorer er ikke nødvendigvis spejlende.

Afskærmning
Afskærmninger i park- og stiarmaturer kan være meget forskellige og skifter til dels med udtryk, der kan være modeprægede. I en del armaturer består afskærmningen af en opal diffuserende afskærmning, der skjuler lyskilder og spreder lyset blødt til omgivelserne. Andre armaturer har skærme af klart kunststof i kombination med øvrige blændingsafskærmende elementer.

Effektivitet
Virkningsgraden for park- og stiarmaturer varierer indenfor et stort interval. Nogle armaturer har en ringe virkningsgrad på kun ca. 30 %, mens virkningsgraden for andre er i top, hvilket i nogle tilfælde vil sige over 90 %.

Anvendelser
Park- og stibelysningen skal sikre tilstrækkelige synsbetingelser, så personer kan færdes trygt og sikkert i bykerner, parker, på stier mv. Som for vejbelysningen gælder ifølge vejreglerne at der skal tages hensyn til belysningens indvirkning på vejbilledet og dens visuelle fremtræden i omgivelserne både om natten og om dagen. Eventuelt spildlys mod nattehimlen bør begrænses.

Hvad angår selve lyset, foretrækker mange hvidt lys med en god farvegengivelse frem for det mere gule lys fra højtryksnatriumslamper.

Private udendørsarealer med fordel belyses så beboere og besøgende kan færdes trygt og sikkert.

 

kl-130-120-20-philips-esbjerg-high.jpg

Esbjerg gågade. Foto: Philips.

 

Relaterede emner: