Armaturtyper

Industriarmaturer

Begrebet industriarmaturer dækker effektive armaturer til almenbelysning i forskellige typer industriarbejdspladser, herunder industrihaller og lignende.

Armaturer til anvendelse i industrien skal være effektive og er derfor bestykket med effektive lyskilder i høje wattager. Samtidig stiller nogle typer industriarbejde særlige krav, for eksempel til tænding eller armaturernes kapsling.  

I store industrihaller arbejdes ofte mellem maskiner, opstablede materialer og på lodrette flader. Derfor vil det ofte være nødvendigt at supplere almenbelysningen med passende arbejdslamper.

 

kl-130-90-30-solar-monsun-high.jpg kl-130-90-50-resolux-delta-med-reflektor-high.jpg kl-130-90-40-solar-sitec-ll-smal-og- bredstrålende-high.jpg

Typiske industriarmaturer: Monsun (tv), Delta (m) og Sitec (th). Fotos: Solar (tv og th) og Resolux (m).

 

Lysfordeling
Industriarmaturer har en nedadrettet lysfordeling, eventuelt med en lille smule oplys, hvis der er tale om et industriarmatur til lysstofrør.

Industriarmaturer med damplamper er ofte runde med en deraf rotationssymmetrisk lysfordeling, men fås også i kasseformede udgaver til ind- eller påbygning og med symmetrisk eller asymmetrisk lysfordeling omkring de to armaturakser.

Lysfordelingen for industriarmaturer til lysstofrør er som regel symmetrisk omkring armaturets akser. Nogle fås desuden i en asymmetrisk udgave. 

Industriarmaturer skal som regel bidrage til en jævn rumbelysning. Hvor smal-, middel- eller bredstrålende lysfordelingen er, afhænger derfor af, hvilken lofthøjde armaturet er beregnet til.

Lyskilder og forkoblingsudstyr
I industriarmaturer anvendes typisk lysstofrør eller damplamper, dvs. højtryksnatrium- eller metalhalogenlampe. Derudover kan industriarmaturer med induktionslamper forekomme.

Da det normalt tager flere minutter, før damplamper kan gentændes efter afbrydelse af strømmen, opsættes industriarmaturer med denne type lyskilder somme tider parvis eller i udgaver, hvor hvert armatur er forsynet med 2 uafhængige lyskilder.

Både lysstofrør og damplamper kræver forkobling, som enten er indbygget i armaturet eller monteres separat i nærheden af armaturet.

Damplamper i større wattager er normalt forsynet med skruesokkel, typisk E27 eller E40, og armaturet er derfor monteret med en skruefatning. Industriarmaturer til lysstofrør har G5- eller G13-fatning.

Defekte lyskilder kan normalt skiftes uden brug af værktøj. Hvis armaturet er monteret med gitter eller anden afskærmning vil det lette arbejdet, hvis denne kan blive hængende under armaturet ved udskiftning af lyskilderne.

Armaturhuset
Armaturhuset fungerer som beskyttelse af lyskilde og fatning mv. For industriarmaturer med høj kapslingsklasse danner armatur, bundskærm og forseglinger en robust enhed overfor tilsmudsning og andre påvirkninger.

Vedr. forsegling og tætninger, leveres industriarmaturet i forskellige beskyttelsesklasser afhængig af, om armaturet er udført med eller uden forsegling og/eller tætninger. Almindeligvis leveres industriarmaturer uden forsegling i beskyttelsesklasse IP 23.

Industriarmaturer fås både til nedhængning i wire, påbygning på loft eller skinnesystemer og til indbygning.    

Reflektor
De fleste industriarmaturer er forsynet med en reflektor, der dirigerer lyset kraftigt nedad i arbejdslokalet. I nogle tilfælde er reflektoren fuldt synlig og udgør en væsentlig del af armaturhuset.   

Afskærmning
De fleste industriarmaturer har ikke nogen egentlig blændingsafskærmning. I enkelte tilfælde kan industriarmaturer dog være forsynet med et afskærmningsgitter, som ofte betragtes ekstra tilbehør.

I armaturer, der er forsynet med bundskærm eller lignende, vil denne som regel afhjælpe eventuel blænding

Effektivitet
For de fleste industriarmaturer ligger virkningsgraden mellem 65 og 90 %.

Da virkningsgraden i høj grad afhænger af hvor afskærmet lyskilden er, vil de typer, der er beregnet til særlige formål, f.eks. eksplosionsfarlige områder, have en lavere virkningsgrad.

Anvendelser
Mange industriarmaturer er beregnet til anvendelse i store lokaler med højt til loftet, hvor der ønskes en jævn belysning på gulv eller lodrette lagerreoler med et relativt lille antal armaturer.

Hvis dagslystilgangen er rigelig, kan man med fordel anvende industriarmaturer med lysstofrør og HF-forkobling, så kunstlyset kan reguleres efter dagslyset. Hvis der ikke er tilgang af dagslys i lokalet, kan man med fordel anvende industriarmaturer med højtryksdamplamper. Dog skal man være opmærksom på at farvegengivelsesindekset for højtryksdamplamperne er under 80.

 

kl-130-90-10-thorn-high.jpg kl-130-90-20-glpa-industriarmaturer-high.jpg

Eksempler på industribelysning i lagerhal og på slagteri. Fotos: Thorn (tv) og DCL (th).  

 

Relaterede emner: