Armaturtyper

Fiberlyssystemer

Fiberlys er en speciel belysningsform hvor lyskilde og armatur er adskilt. Lyset fra én lyskilde fordeles via fiberkabler til et eller flere lysudtag.

I et fiberlyssystem transmitteres lyset fra en lyskilde gennem et antal fibre frem til det sted, hvor lyset skal bruges. Da lyset fra en enkelt lyskilde fordeles til et antal lyspunkter er lysmængden fra hvert punkt relativt lille.

Fiberlys er en belysningsform, der kan anvendes både ude inde.

 

kl-130-150-10-roblon-roblon-interior-set-high.jpg kl-130-150-50-roblon-ball-and-socket-family-high.jpg

Fiberlyssystem (tv) og fiberlysfittings (th). Foto: ©Roblon A/S. (Ved anvendelse af foto angives kreditering: ©Roblon A/S)

 

Fibersystemets opbygning
Et fiberlyssystem består af 2 eller 3 komponenter:

  • en lysgiver, dvs. en lyskilde
  • et fiberbundt
  • evt. armaturer på fiberenderne

 

kl-130-150-20-principskitse-fiberlys-low.jpg

Principskitse for et fibersystems opbygning.  

 

Lyskilden er placeret i en såkaldt Light Generator, der sender lyset ind i et bundt af fibre. Selve fiberbundtet består af glas- eller plastfibre. Via fibrene fordeles og ledes lyset fra lyskilden. Alt efter hvilken type fiber der anvendes vil lyset enten stråle ud af fibrenes ender (endelys) eller ud gennem siden af fibrene (sidelys). I fibrenes ender kan monteres såkaldte bøsninger. Derudover monteres i nogle tilfælde et armatur, også kaldet fitting, som vil udgøre den synlige del af systemet. I forhold til traditionelle armaturer er disse fittings både små og diskrete.

Antallet af fibre i fiberbundtet afhænger bl.a. af de anvendte fibres diameter. Ved dimensionering af fiberlyssystemer er det i desuden vigtigt at respektere de begrænsninger, der er forbundet med fiberlys, herunder begrænsninger vedr. længder på de enkelte fibre.

Lyskilder og forkoblingsudstyr
Til belysning med fiber anvendes halogen, metalhalogen eller LED. Hvis der anvendes en halogenlyskilde, giver det mulighed for at dæmpe lyset i fiberen.

Den del af fiberlyssystemet, hvor lyskilden sidder leveres i ofte forskellige IP-klasser, typisk IP20 og IP44. Det er vigtigt at være opmærksom på at denne del af systemet afgiver varme og derfor skal placeres med luft omkring sig.

Lysfarven fra fiberen ændres med længden af fiberen. Farveændringen afhænger af hvilken type fiber der benyttes. Ved installationer, hvor der stilles strenge krav til farvetemperaturen, betyder dette ofte, at der skal bruges kortere fiberkabler og flere lysgivere. Glasfiberkabler giver mindre, men varmere lys end plastfibre.

Lysfordeling
Lyset fra en fiberende er fremadrettet. Spredningsvinklen afhænger af om fiberenden er planslebet eller stjerneslebet (se figur).

Hvis fiberenden er planslebet er lyset relativt diffust og spredningsvinklen op til 60°. Hvis fiberenden er stjerneslebet er lyset mere rettet og spredningsvinklen smal. Ved stjerneslibning tabes ca. 10-20 % af lyset, fordi en del af lyset reflekteres tilbage i fiberen i stedet for at stråle ud af fiberen.

Lyset fra en sidelysende fiber er jævnt fordelt over hele fiberens flade. 

 

kl-130-150-40-plan-og-stjerneslebet-fiberafslutninger-low.jpg

Typiske fiberafslutninger; planslebet (tv) og stjernespelebt (th).

 

Bøsninger og fittings
Endelysende fibre kan monteres med forskellige standard fiberafslutninger, som kan opdeles i to typer. Den ene type fiberafslutning er en aluminiumsbøsning, der limes på fiberkablet. Derudover kan specialafslutninger fremstilles efter ønske.

Der findes et bredt program af fiberlysarmaturer, også kaldet fittings, som alle er fremstillet i metal: Aluminium, messing eller rustfrit, korrosionsbestandigt stål. Armaturer leveres med eller uden optik (linse) og fås desuden i kipbare udgaver.

Effektivitet
Hvor effektiv en fiberlysløsning er, afhænger af systemet.

I et fiberlyssystem indgår nemlig dels et overgangstab mellem lysgiver og fiber og et transmissionstab i selve fiberen. Jo længere fiber, jo større tab.

 

kl-130-150-60-lysfibertab-low.jpg

Lystransmissionstab i fiber af hhv. plastfibre/PMMA (P) eller glas (G).

 

Anvendelser
Fiberlys er velegnet på steder hvor det er en fordel at adskille lysgiver og lyspunkt. Fordelene ved denne adskillelse er at: 

  • lyset ikke medfører varme og UV-stråler
  • man kun har én lyskilde til mange lyspunkter
  • strømmen kun findes ét sted i systemet, nemlig i lysgiveren
  • lysgiveren kan placeres, så den nemt kan serviceres

 

Fiberlysanvendes bl.a. til facadebelysning, effektbelysning og objektbelysning og i nogle tilfælde også almindelig rumbelysning.

 

kl-130-150-70-åf-hh-helsingborg-strandpromenade-high.jpg

Fiberlys på Helsingborg strandpromenade. Foto: ÅF Lighting.

 

Relaterede emner: