Armaturets bestanddele

Monteringssystem

Der findes et utal af forskellige monteringssystemer til armaturer. Indendørs armaturer er typisk indbygget i loft, påbygget væg eller loft eller nedhængt i wirer eller lign. Andre (f.eks. spots) er monteret på et skinnesystem i loftet. Derudover kan armaturet være monteret på arm (f.eks. arbejdslamper) eller stander.

Hvis montering er nødvendig, skal der medfølge en monteringsvejledning i armaturets emballage. Udover at forklare korrekt mekanisk og elektrisk montering, redegøres også for eventuelle indstillingsmuligheder, forklaring på korrekt vedligeholdelse og rengøring.

Ved monteringen er det vigtigt at tage stilling til, om der skal autorisation til at udføre arbejdet sikkert.

Mekanisk montering
Udendørs armaturer til mindre veje, stier og lignende vil typisk enten være monteret på mast, nedgravet eller nedfældet i terræn. Større armaturer til egentlig vejbelysning er typisk monteret på mast eller wire. Andre mindre udendørsarmaturer, f.eks. spots eller armaturer til privat brug, indmures eller monteres typisk på væg eller indbygges i et udhæng eller lignende.

Monteringssystemet er en del af armaturløsningen, og skal være mekanisk sikker, dvs. kunne optage til de fysiske påvirkninger, som armaturet udsættes for i sin levetid.

Monteringen skal helst også være brugervenlig. Herved forstås, at monteringen skal være

  • selvforklarende, logisk og entydig
  • kræve et minimum af værktøj

 

kl-100-40-10-philips-esbjerggågade-high.jpg

Esbjerg gågade. Foto: Philips.

 

Der kan være meget stor forskel på de enkelte leverandørers monteringssystemer, både hvad angår eventuelt udseende og selve monteringen, herunder hvor nemt, hurtigt og robust systemet er at anvende. Derfor kan monteringssystem være en afgørende parameter for valg af armatur.

For armaturer, der indbygges eller monteres på brændbart underlag, findes der regler i Stærkstrømsbekendtgørelsen, som skal følges. Se i den forbindelse eventuel mærkning på armaturet. 

 

kl-100-40-20-fagerhult-montering-af-downlight-high.jpg

Montering af downlight. Figur: Fagerhult.

 

Elektrisk montering
Generelt findes der fire forskellige måder, som armaturerne kan forbindes til lysnettet via:

  • stikprop (som bordlamper) til udtag i væg eller loft
  • skinnemontering, hvor armaturet kobles direkte på en strømførende skinne monteret på loftet eller nedhængt fra dette
  • stikforbindelser- specifikke han/hun-forbindelsessystemer, som ofte anvendes ved loftsmonteret kontorbelysning
  • klemrække på monteringsstedet. Sådan forbindes pendler typisk til udtag i loft, og gadebelysning til sikringsbokse i mastefoden. Hvis armaturet leveres uden tilledning, kan der tilsvarende være en klemrække på armaturet. Sådan er det ofte med vægmonterede armaturer.

 

Relaterede emner: