Armaturets bestanddele

Armaturtilbehør

kl-100-80-10-denstoredanske-fresnel-high.jpg

Fresnel-linser anvendt foran
lyskilden i et fyrtårn. Denne
linsetype er specielt velegnet
her, idet der kræves et stort
linseareal og pga. pladsfor-
holdene en lille brændvidde.
Figur: Gyldendal /
www.denstoredanske.dkwww.denstoredanske.dk.

zoom

En del tilbehør til armaturer minder om det tilbehør, man anvender på teateret til at dirigere, afgrænse eller farve lyset.

Typisk tilbehør er linser, goboer og diverse afskræmningselementer samt farvefiltre. Derudover findes tilbehør af mere dekorativ karakter, f.eks. til downlights.

Linser
En linse anvendes til at ændre lyskeglen fra en spot, så den bliver enten smallere eller bredere. Nogle linsetyper bevirker desuden, at lyskeglen blødes op og afgrænsningen bliver mindre præcis. Til armaturer med justerbare spredningsvinkler findes desuden såkaldte fresnellinser med trinvis justering.

 

 

kl-100-80-20-denstoredanske-positiv-negativ-linse-high.jpg

Linse. 1 Positiv linse (samlelinse). 2 Negativ linse (spredelinse). En linses styrke er karakteriseret ved dens brændvidde, som er afstanden fra linsens midtpunkt til brændpunkterne F1 og F2. Brændvidden regnes positiv for en samlelinse og negativ for en spredelinse. En lysstråle parallel med den optiske akse vil efter afbøjning i en positiv linse passere gennem brændpunktet efter linsen. I en negativ linse vil strålen efter afbøjning have en retning, som om den kom fra brændpunktet foran linsen. Figur: www.denstoredanske.dk.

 

Goboer
En gobo er en lille aluminiumsplade, hvori der er udstanset et mønster. Goboen anbringes foran lyskilden som en slags filter, hvorved lyset udsendes i et bestemt mønster, som aftegnes på den flade, som lyset rammer. Goboer anvendes primært til scenelys, men vinder også mere og mere indpas i f.eks. udendørs belysning.

 

kl-100-80-30-åf-hh-Nyborgbroerne-lars-bahl-high.jpg

Nyborgbroerne belyses i de mørke timer af armaturer monteret med goboer. Foto: ÅF Lighting/Lars Bahl.

 

Farvefiltre
Farvefiltre består enten af varmeresistent, ikke-brændbar plast eller af glas og monteres ligesom goboer foran lyskilden. Den største termiske modstandsdygtighed opnås med glasfiltre. Farvefiltre farver lyset i filtrets farve og benyttes bl.a. i butiksbelysning, udendørs belysning og selvfølgelig til scene- og teaterbelysning.

Dekorativt tilbehør
Til nogle armaturtyper, herunder spotlights og downlights, findes forskelligt dekorativt tilbehør. Ofte er designet for disse armaturer enkelt, men kan ændres ved hjælp af afslutningsringe eller andre dekorative elementer, som kan give armaturet en helt anden karakter. Mange af sådanne tilbehørsdele har også en funktion, som f.eks. at mindske blænding eller at diffusere lyset i bestemte retninger.

 

kl-100-80-41-riegens-concido-tilbehor-12-high.jpg kl-100-80-40-riegens-concido-tilbehor-03-high.jpg

Eksempler på tilbehør til downlights. Fotos: Riegens.

 

Relaterede emner: