Armaturets bestanddele

Afskærmning

kl-100-20-10-astrid-espenhain-engelsk-rest-high.jpg

Opale cafe-pendler. Foto: Astrid
Espenhain.

zoom

Armaturets afskærmning er ofte afgørende for armaturets æstetiske udtryk og skal i øvrigt begrænse indkig direkte til den nøgne lyskilde og derved begrænse blænding fra armaturet. Derudover vil afskærmningen ofte bidrage til at udjævne og/eller styre lyset.

Der findes mange typer afskærmninger, herunder forskellige former for gitre, opale glas- eller plastafskærmninger samt prismatiske afskærmninger i akryl. De forskellige typer afskærmninger har forskellige egenskaber med hensyn til lysstyring og blændingsbegrænsning. Nogle gittertyper er udført i en simpel gitterstruktur, mens andre f.eks. enkelt- og dobbeltparabolske gitre er mere sofistikerede og bidrager væsentligt til selve lysstyringen i armaturet.

Da afskærmning ofte medfører et lystab, har valget af afskærmning stor indflydelse på armaturvirkningsgraden.

Gitre og prismeafskærmninger anvendes hovedsagelig i armaturer til LEDlysstofrør og kompaktlysstofrør, mens opale afskærmninger anvendes i stort set alle armaturertyper.

I armaturer uden egentlig blændingsafskærmning, herunder f.eks. pendler, vil selve armaturets udformning ofte indeholde afskærmende elementer.  

 

kl-100-20-20-thorn-menlo3-opal-high.jpg kl-100-20-22-thorn-menlo3-mikroprismeteknologi-high.jpg
kl-100-20-21-thorn-menlo3-lamelgitter-high.jpg kl-100-20-23-fagerhult-beta-afskærmning-high.jpg kl-100-20-24-fagerhult-ep-afskærmning-high.jpg

Typiske armaturafskærmninger. Øverst; opalafskærmning (tv) og prismatisk afskærmning (th). Nederst; lamegitter (tv), dobbeltparabolsk (m) og enkeltparabolsk gitter (th). Fotos: Thorn (øtv, øth, ntv) og Fagerhult (nm og nth). 

  

Relaterede emner: