Skitsering og planlægning af kunstlyset udendørs

Introduktion

ip-70-00-10-astrid-espenhain-pladsbelysning-high.jpg

zoomBelysning foran Rigshospitalet i
København. Foto. Astrid Espenhain. Kunstig belysning anvendes i mange forskellige udendørs sammenhænge, herunder både i vejbelysningen og i sammenhænge, hvor det har karakter af effektbelysning.

Den kunstige udendørs belysning, også kaldet udelys, er beregnet til at lyse efter mørkets frembrud. Formålet med den udendørs belysning er at:

  • skabe sikkerhed og tryghed, bl.a. i trafikken
  • lette orienteringen
  • skabe stemning og oplevelse
  • understrege et områdes særlige identitet og karakter


Udelyset kan bidrage til at guide de personer, der færdes i et område. Lyset kan også markere et hierarki mellem primære og sekundære færdselsårer og understøtte organiseringen af et område, f.eks. et byrum.

Belysningen kan desuden have en kriminalpræ­ventiv virkning. Velbelyste områder er ofte mere benyttede end andre områder.

 

Relaterede emner: