Skitsering og planlægning af kunstlyset indendørs

Introduktion

ip-60-00-10-astrid-espenhain-generel-belysning-high.jpg

Foredragssal belysning af store
pendler. Foto: Astrid Espenhain.

zoom

Kunstlyset er et supplement til dagslyset i rum og bygninger. Kunstlyset skal dels være tilpasset rummet og de funktioner, det skal understøtte, dels spille sammen med dagslyset.    

Kunstlyset er en forudsætning for at vi kan anvende bygninger og rum, når dagslyset ikke er til stede.

Mængden, karakteren og fordelingen af kunstlyset er afgørende for oplevelsen af indendørs rum. Hvor der er tale om arbejdsbelysning eller lys, der på anden måde har en særlig funktion, må den kunstige belysning være tilpasset denne. 

Kunstlyset kan give anledning til gener i form af blænding, generende spejlinger og reflekser eller lignende, hvilket man naturligvis må tage højde for, når man skitserer og planlægger kunstlyset i en bygning.

Den kunstige belysning skal planlægges, så det opfylder gældende krav, som beskrevet i afsnit om:


 

ip-60-00-20-jan-fugl-rolex-learning-center-high.jpg

Rolex Learning Center. Foto: Jan Fugl.

 Relaterede emner: