Skitsering og planlægning af dagslyset

Udsyn

Udsynet og kontakten til omgivelserne er vigtige faktorer for oplevelsen af et rum.

Ud over at transmittere dagslyset ind i en bygning er vinduets opgave at skabe kontakt til omgivelserne for de personer, der befinder sig i bygningen.

I forhold til udsynet vil den foretrukne form på vinduet afhænge af, hvad der er udsigt til. Udsynet kan f.eks. være roligt, hvis der er tale om et landskab eller uroligt, hvis der er udsigt til et bymiljø med folk, der passerer forbi.

 

ip-30-20-20-vinduesåbning-topetage.jpg ip-30-20-30-vinduesåbning-topetage.jpg

Vinduets form og placering har stor indflydelse på udsynet, som f.eks. kan skifte alt efter hvilken etage man befinder sig på. Figurer: Silla Herbst.

 

Ethvert lokale, som benyttes til ophold og/eller arbejde, skal have vinduer som er placeret, så de giver mulighed for udsyn. Ved faste arbejdspladser vil udsynet normalt være tilfredsstillende, hvis afstanden til vinduet er under 4-5 meter.

 

Relaterede emner: