Skitsering og planlægning af dagslyset

Tjekliste

For at opnå gode dagslysforhold og en optimal udnyttelse af dagslyset i en bygning, må man under projekteringen tage stilling til en række spørgsmål vedr. praktiske, funktionelle og æstetiske forhold.

Listen herunder er ment som en tjekliste, som kan anvendes i forbindelse med skitsering og planlægning af dagslysforholdene i en bygning.

 • Er dagslyset tilstrækkeligt i forhold til de aktiviteter, der skal finde sted i rummet.
 • Gælder dette også for arbejdspladser i den bageste del af rummet?
 • Er der bygninger eller træer uden for bygningen, som reducerer lyset?
 • Er lysåbningerne udformet således, at blænding reduceres?
 • Er der behov for vinduesafskærmning, f.eks. i form af persienner, markise eller beplantning?
 • Giver lyset generende reflekser, f.eks. i computerskærme?
 • Kan lyset skabe de nødvendige kontraster i arbejdsopgaven, således at synsarbejdet kan foregå ubesværet?
 • Er kombinationen af dagslys og kunstig belysning hensigtsmæssig?
 • Er belysningen i rummet æstetisk tilfredsstillende?
 • Sikrer fordelingen af rettet, diffust og reflekteret lys, at genstande i rummet opfattes rumlige?
 • Fremhæver det rettede lys overfladernes tekstur og glans?
 • Er der ved vinduernes placering taget hensyn til udsyn og dagslysets fordeling i rummet?


Tjeklisten er baseret på en tilsvarende liste fra publikationen 'By og Byg Resultater 013 Arkitektur, energi og dagslys - Undersøgelse af syv bygninger'. Publikationen, som er frit tilgængelig på internettet, indeholder en gennemgang af dagslyset i 7 bygninger, som er både inspirerende og lærerig. 

 

Relaterede emner: