Skitsering og planlægning af dagslyset

Introduktion

ip-50-00-10-astrid-espenhain-dagslys-gennem-glastag-high.jpg

zoomDagslys fra oven.
Foto: Astrid Espenhain.

Dagslyset er et centralt element i bygninger, hvor mennesker skal arbejde eller opholde sig. Gode dagslysforhold kræver grundig planlægning, som tager hånd om både dagslysmængde og de gener, som dagslyset kan føre med sig.   

Manglende dagslys i et lokale får rummet til at virke indelukket og isoleret fra omverdenen. Vinduerne i en bygning skal tilføre dagslys og skabe mulighed for udsyn.

Lyset er en forudsætning for at vi kan opleve bygninger og rum og dagslyset spiller ofte en væsentlig rolle for karakteren af et rum.

Dagslysets mængde og fordeling er afgørende for i hvor høj grad vi kan undlade at bruge kunstig belysning og dermed spare energi. Dagslyset bidrager samtidig til vores velbefindende. Derfor er det centralt at boliger, arbejdspladser, skoler mv. indrettes, så vi opnår størst muligt glæde af dagslyset.

Dagslyset giver desværre også anledning til gener i form af blænding og varme. Disse forhold må man naturligvis tage højde for og afhjælpe, når man planlægger dagslyset i en bygning.

Dagslyset skal planlægges, så det opfylder gældende krav til dagslys.

 

Relaterede emner: