Skitsering og planlægning af dagslyset

Dagslysets karakter

Lyset er en forudsætning for at vi kan opleve et rum. Lyset kan også ændre karakteren af et rum og både dagslyset og rummets udformning har betydning for, hvordan vi oplever rummet i om dagen.

Retningen og karakteren af det dagslys, der kommer ind i et rum har, sammen med rummets flader, stor betydning for den arkitektoniske oplevelse af rummet. Lys og skygger giver os en fornemmelse af arkitekturens former og materialernes karakter. Derfor er det afgørende at dagslyset (og kunstlyset) skitseres og planlægges, så bygninger og rum fremstår som ønsket og lyset opfylder de krav, som bygningens og rummets funktioner stiller.

Når dagslyset bruges som egentlig arbejdsbelysning, må man være opmærksom på lysretningen, og de deraf følgende skyggevirkninger og reflekser.

I rum, hvor dagslystilgangen er begrænset til et vindue i den ene væg er dagslyset karakteriseret ved at have en dominerende retning, som er afgørende for skyggevirkning og reflekser. Her er det mest hensigtsmæssigt, at skriveborde og andre arbejdspladser placeres, så lyset kommer ind fra venstre hos højrehåndede personer og fra højre hos venstrehåndede.

Sidevinduer giver et lys med en skrå nedadgående komponent, som belyser både vandrette og lodrette flader i de dele af rummet, der ikke ligger langt fra vinduesvæggen. I rum med sidelysåbninger, vil det være hensigtsmæssigt, at rummets overflader har en tilstrækkelig reflektans, så de kan reflektere dagslyset i rummet og dermed forbedre det visuelle indtryk af rummet og samtidig reducere store kontraster.

 

ip-50-10-30-astrid-espenhain-ulige-dagslysindfald-fra-oven-high.jpg 

Asymmetrisk placerede lysåbninger i loftet giver et ulige dagslysindfald og får gangens modstående side til at virke mørk.  Foto: Astrid Espenhain. 

 

I rum med ovenlysåbninger vil fordelingen af dagslys i lokalet afhænge af ovenlysenes udformning og deres afstand til vægge og gulv. Hvis ovenlysene placeres langt fra hinanden, og ovenlysskakten er høj, bliver dagslysfordelingen uensartet med mørke og lyse zoner. Hvis rummet derimod er højloftet og der er relativt mange ovenlys, vil dagslyset give en jævn og diffus belysning uden nogen dominerende lysretning.

I rum med en kombination af vindue(r) i udsynshøjde og enten ovenlys eller højtsiddende lodrette dagslysvindue(r) vil dagslyset fra de to typer vinduer supplere hinanden. Denne kombination vil ofte resultere i behagelige og velbelyste rum. 

Dagslysets samspil med kunstlyset
Det er vigtigt, at der er et godt i samspil mellem dagslyset og kunstlyset. Det gælder f.eks. lysfarven og mængden. Her spiller bygningen og/eller rummets orientering en rolle, idet dagslyset og sollysets farve og mængde afhænger af, hvilket verdenshjørne det kommer fra. Både lysfarve og lysmængde skifter desuden henover dagen.

Dagslysets farvetemperatur (lysfarve) er generelt relativ kold. I rum med meget dagslys bør kunstlysets farvetemperatur ikke være for varm. Hvis de valgte armaturer giver anledning til lyspletter på rummets flader, f.eks. lyspletter på loftet fra opadlysende armaturer, kan dette fremhæve forskellen i lysfarven på dagslyset og kunstlyset.

 

ip-50-10-10-astrid-espenhain-banegårdshal-centralstationen-Stockholm-high.jpg

Kunstlys og dagslys i fint samspil, Stockholm Centralstation. Foto: Astrid Espenhain.

 

Dagslysets positive effekter
Dagslyset har en stimulerende virkning på mennesker. Derfor vil vi som regel gerne overføre så mange af dagslyset gode kvaliteter, som det er muligt, til vores indendørs miljøer.

Dette kan f.eks. ske ved at skabe rum og bygninger, som giver mulighed for at opleve solens og himlens forskellige lysindfald og lysfarver.

Dagslyset stimulerer også menneskets døgnrytme, ligesom det har betydning for vores immunforsvar at vi får tilstrækkeligt dagslys. Derfor bør arbejdspladser mv. indrettes, så de mest udbredte aktiviteter placeres, hvor der er det største dagslysindfald.

Indirekte dagslysindfald
I nogle tilfælde kan man ønske at skabe helt særlige dagslysforhold. Det kan f.eks. gælde i en kirke, hvor lysforholdene som regel skal bidrage til at skabe en højtidelig stemning. En højtidelig stemning er som regel forbundet med noget roligt og storslået. Hvis vi skal foresøge at skabe denne stemning med lys, kan vi f.eks. efterligne lyset fra en diffus himmel ved at skabe et diffust dagslysindfald.

Et eksempel på dette er Bagsværd kirke, hvor Jørn Utzon har skabt et kirkerum udelukkende med indirekte dagslysindfald. Det reflekterede lys fra gulve, loft og vægge afspejler dagslysets mange nuancer og skaber en stemning af højtidelighed og intensitet, som vi bl.a. kender fra naturen.

 

 ip-10-30-40-werner-osterhaus-bagsværd-kirke-high.jpg

Bagsværd Kirke. Foto: Werner Osterhaus.

 

Relaterede emner: