Lyskvalitet

Menneskets behov for lys

Mennesket behøver lys for at kunne se. Øjnene er menneskets vigtigste sanseorgan i forhold til at indhente informationer.

Mennesker har først og fremmest behov for lys i forhold til at synliggøre verden omkring os. Lyset er nødvendigt for at vi kan aflæse informationer og tolke det, vi ser. Hvis lyset er tilstrækkeligt, kan vi opfatte langt flere informationer pr. tidsenhed med vores øjne, end vi kan med vores ører.

I vores kommunikation med andre mennesker, har lyset betydning for vores evne til at aflæse mimik, stemning, ansigtsudtryk mv. Lyset bidrager til at fremhæve form, størrelse, kontrast mv. Dagslyset giver os informationer om bl.a. tid og sted.    

I langt de fleste typer opgaver vil en god belysning være afgørende for vores præstationsevne. Derfor er det helt afgørende at skabe gode synsbetingelser.

Lys er et væsentligt stemningsskabende element og influerer på vores humør. Derudover spiller lyset en rolle i kommunikation mellem mennesker. Når vi kommunikerer, henter vi bl.a. information ved at aflæse hinandens mimik. Her har lyset betydning, idet lyset medvirker til at gøre denne mimik mere eller mindre synlig. Også i forhold til at afkode ansigtskulør og lignende, er lyset og dets farveegenskaber centrale. Hvis lyset har ringe farvegengivelse, kan ansigtskuløren hos en rask person se helt forkert ud og omvendt.  ¨

 

ip-10-10-10-synlighed-low.jpg

 

 

Lyset påvirker vores helbred og velbefindende
Hvordan vi befinder os på vores arbejde, afhænger af forskellige forhold som varme, luft, støj og ikke mindst lyset. Dårlig eller forkert belysning kan være skyld i, at man hurtigere bliver træt, får hovedpine og måske har flere sygedage. Også manglende dagslys og visuel kontakt med omverdenen i løbet af en arbejdsdag kan have en negativ indflydelse på vores velbefindende.

Vi anser det for en selvfølge at erstatte en del af dagslyset med kunstig belysning. Mennesket er imidlertid skabt til at klare sig med dagslys. Når vi erstatter og supplerer dagslyset med kunstig belysning, må vi derfor stille strenge krav til kvaliteten af det kunstige lys.

Hvis omgivelserne er for ensformige, kan det påvirke os negativt. Vi bliver sløve og savner stimulation. Belysningen er et vigtigt element til at skabe variation, f.eks. ved at sørge for at variere belysningsniveauet, så det ikke er ens i hele lokalet, eller måske ligefrem installere dynamisk belysning, som bevirker, at lyset kan varieres mht. både niveau og lysfarve.

Lyset har også betydning for den menneskelige organisme og påvirker os på flere måder. Lyset regulerer flere legemlige funktioner, herunder vores immunforsvar og hormonsystem. Man taler om lysets biologiske virkninger.

 

ip-10-10-20-velux-ovenlys-high.jpg

Dagslys er gratis, effektivt og har optimale farveegenskaber. Det er en god idé at indrette sig efter dagslyset. Foto: Velux.

 

Lys og sikkerhed
Lys har betydning for sikkerheden i forskellige situationer, både ude og inde. Det gælder f.eks. trappebelysning og lignende situationer, hvor det er afgørende, at trappetrin og andre niveauforskelle er synlige.

Nød- og panikbelysning er selvsagt stor betydning for sikkerheden, når den almindelige belysning svigter eller der opstår brand.

Også den udendørs belysning har stor betydning for sikkerheden for de mange forskellige typer af trafikanter. Trafiksikkerhed og trafikafvikling lettes, hvis der er en god belysning på veje, skilte mv. Lyset skal sikre, at bløde trafikanter på veje og andre udendørs arealer er synlige for de øvrige trafikanter og føler sig trygge efter mørkets frembrud. Belysningen kan have en kriminalpræ­ventiv virkning, og velbelyste områder er mere benyttede end mørke områder.

I visse typer arbejdsfunktioner kan lyset have afgørende betydning for sikkerheden. Det gælder f.eks. arbejde med roterende maskiner eller genstande i bevægelse og arbejde med transport mellem forskellige miljøer. Her kan stroboskopeffekter, flimmer eller uheldige luminansspring få alvorlige konsekvenser. 

I miljøer, hvor der arbejdes med farlige kemikalier og lignende er det desuden vigtigt, at lyset på skilte med advarsler og andre vigtige meddelelser er tilstrækkeligt.

 

Relaterede emner: