Lyskvalitet

Lysets som æstetisk virkemiddel

Lyset skaber synlighed og kan få en grim genstand til at se smuk ud og omvendt.

ip-10-40-10-astrid-espenhain-krystallen-high.jpg

zoomKrystallen, København.
Foto. Astrid Espenhain.

Lyset bidrager til at fremstille ting og omgivelser på en bestemt måde - i et bestemt lys, kunne man sige. Afhængig af lysets karakter, vil former, farver, strukturer, detaljer mv. være mere eller mindre synlige.

I nogle sammenhænge er det oplagt at bruge lyset til at skabe en æstetisk oplevelse eller tilføre brillans til et område. Det gælder f.eks. på restauranter eller lignende steder, hvor man ønsker at give folk en ekstra oplevelse. Et andet eksempel er centrale byrum, som pladser o.lign., hvor lyset ofte er både funktionelt og æstetisk.

Også i helt almindelige sammenhænge, som f.eks. i et storrumskontor, kan lyset bidrage til at skabe et spændende miljø ved at sørge for, at der er en vis variation, evt. suppleret med et dekorativt element.    

Når lyset anvendes som æstetisk element, kan det påvirke skala og proportioner af det belyste. Lyset kan desuden give anledning til, at der opstår en rytme og/eller et visuelt hierarki i det område der belyses. Hvis der arbejdes med farvet lys, vil farverne ligeledes påvirke oplevelsen af det belyste. 

 

ip-10-40-30-astrid-espenhain-varmt-lys-high.jpg ip-10-40-70-astrid-espenhain-jarmers-plads-kbh-high.jpg

Varme lysfarver indendørs, på en restaurant, og udendørs på Jarmers Plads i København. Fotos: Astrid Espenhain. 

 

Identitetsskabende belysning
I butikker o.lign. kan lyset forstærke identiteten i butikkens design og dermed øge butikkens genkendelighed. Det kan f.eks. ske gennem en lyssætning, som fremhæver særlige elementer eller understøtter butikkens karakter.

Også i andre sammenhænge spiller identitet og genkendelighed en central rolle. I de belysningsplaner, som udarbejdes i flere kommuner har disse forhold høj prioritet. Det sker f.eks. ved at fastlægge en klar strategi for, hvilken type lys der anvendes på forskellige typer veje  eller ved at fremhæve særlige kendetegn i byen vha. lys.

 

ip-10-40-50-astrid-espenhain-imageskabende-belysning-high.jpg

Vesa Honkonens specialdesignede armaturer er en del af identiteten i Moderne Museets museumsbutik i Stockholm. Foto: Astrid Espenhain.

 

Relaterede emner: