Lys til specifikke formål

Specifikation af synsopgaven

ip-30-10-10-højager-lys-til-specifikke-formål.jpg

Justerbar arbejdslampe.
Foto: Højager Belysning.
Billedet må udelukkende benyt-
tes i undervisningssammenhæng
og kun med angivelse af kilde.

zoom

Mange typer synsopgaver stiller specielle krav til belysningen. Derfor skal synsopgave og belysningsform passe sammen. 

I nogle tilfælde er det vigtigt at undgå refleksioner i blanke flader, mens andre typer opgaver kræver, at lyset har gode farveegenskaber

I forbindelse med planlægningen af en god arbejdsbelysning må man først og fremmest kende synsopgaven og de udfordringer, der knytter sig til den. I den forbindelse er følgende spørgsmål relevante:

  • Hvor store eller små er de genstande og detaljer, man skal kunne se?
  • Hvor stor er afstanden til genstande og detaljer?
  • Hvilken form, størrelse og farve har genstandene?
  • Har genstandene matte, blanke, mørke eller lyse overflader?
  • Er kontrasten mellem detaljer og baggrund god eller dårlig?
  • Anvendes der briller ved arbejdet?
  • Er synsstyrken, dvs. øjets evne til at se detaljer, hos personen normal?
  • Hvad er personens alder?


Arbejde med små detaljer og ringe kontraster kræver langt mere lys end arbejde med grove detaljer og gode kontraster. Tilsvarende kræver almindeligt kontorarbejde ikke de samme farvegengivende egenskaber af lyset som farvesortering eller arbejde med farvetryk.   

Ældre mennesker har brug for mere lys end yngre. Børn har til gengæld brug for, at lyset understøtter den udvikling af synssansen, som sker i den tidlige barndom.

Hvor der er tale om specifikke og synskrævende opgaver, vil man ofte opnå den bedste løsning ved at anvende en egentlig særbelysning, f.eks. en god justerbar arbejdslampe.  

I mange tilfælde kan den optimale løsning på et belysningsproblem nås ved både at analysere synsopgaven og samtidig se på, om det er muligt at tilpasse arbejdprocessen til synsarbejdet.

 

Relaterede emner: