Lovstof

Krav til indendørs kunstig belysning

ip-40-20-10-astrid-espenhain-lys-på-trappe-hign.jpg

zoomLys i trapperum.
Foto: Astrid Espenhain.

Generelle krav og vejledning vedr. indendørs kunstig belysning findes i Bygningsreglement 2018, i enkelte EU-standarder samt i EU-direktiver, hvori der stilles specifikke krav til lyskilders effektivitet.

Den kunstige belysning i et rum har betydning for vores oplevelse af rummet, herunder hvor behageligt rummet opleves. Kunstlyset er ikke lige så svært at ændre som dagslyset. Men da erfaringen viser, at kunstlysanlæg ofte har en levetid på adskillige år, i nogle tilfælde 40 eller 50 år, er det en god idé at planlægge kunstlyset grundigt og under hensyntagen til de funktioner, rummet har.

Krav i Bygningsreglement 2018
Bygningsreglement 2018 stiller krav til belysningens omfang og effektivitet i arbejdsrum og beboelsesrum. Kravene findes i bygningsreglementets kapitel 6 Indeklima.

Ifølge bygningsreglementet skal belysning på arbejdspladser udføres i henhold til reglerne i DS/EN 12464-1. Belysningen skal være energieffektiv og der stilles krav til de anvendte lyskilders lysudbytte.

Belysningsanlæg skal udføres, så de er zoneinddelt efter dagslysforhold og aktiviteter. Hvor dagslyset er tilstrækkeligt, skal belysningen forsynes med dagslysstyring. Lokaler med lejlighedsvis benyttelse skal forsynes med bevægelsesmeldere.

Kravene skal være opfyldt både for belysningsanlæg i nyt byggeri og for udskiftning af belysningen i eksisterende arbejdsrum.

Som det gælder for krav til dagslys, kan disse fraviges, når opfyldelsen vil betyde en afgørende ulempe for virksomhedens drift.

Øvrige vigtige standarder for indretningen af kunstlys indedørs er DS/EN 1838 Belysning - Nødbelysning, DS/EN 50172 Belysningssystemer til nødudgange,  DS/EN 12193 Lys og belysning - Sportsbelysning  og DS/EN 12665 Lys og belysning - Grundlæggende begreber og kriterier til beskrivelse af krav til belysning.

BR18 stiller desuden krav vedr. brandtekniske installationer, herunder nød- og panikbelysning, som skal tjene til at undgå panik og give en belysning, der sikrer, at de, der opholder sig i bygningen kan nå frem til en flugtvej. Disse krav findes i kapitel 5.4. Derudover har dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut udgivet Brandteknisk Vejledning nr. 34 Sikkerhedsbelysning, som bl.a. indeholder en række eksempler på placering af sikkerhedsbelysning.

Alle de nævnte standarder kan købes hos Dansk Standard.

 

Relaterede emner: