Lovstof

Krav til energiforbrug

Krav til energieffektivitet stilles dels i form af krav til effektbehov i byggeriet, dels i form af krav til lyskilders lysudbytte (effektivitet).

Elforbruget til belysning udgør en betragtelig del af det samlede energiforbrug i bygninger. Siden 1995 har effektbehov til belysning derfor været en del af den samlede energiramme i forbindelse med bygningsreglementets krav til energiforbrug.

EU stiller krav til produkters energiforbrug. Det sker via de såkaldte Ecodesignkrav, som betyder, at de mindst energieffektive produkter bliver fjernet fra markedet. Siden 2009 er glødepæren og andre ikke effektive lyskilder gradvist blevet udfaset fra det europæiske marked.

Krav i Bygningsreglement 2018
Ifølge Bygningsreglementets skal bygninger opføres, så unødvendigt energiforbrug til opvarmning, varmt vand, køling, ventilation og belysning undgås samtidig med, at der opnås tilfredsstillende sundhedsmæssige forhold.

Bygningsreglementet opererer med 2 bygningskategorier:

  • boliger, kollegier, hoteller m.m.
  • kontorer, skoler, institutioner m.m.

Af bygningsreglementet fremgår, at belysningens energibehov ikke indgår i energirammen for boliger, kollegier, hoteller m.m.

For kontorer, skoler institutioner og alle andre bygninger, som ikke er omfattet af den første kategori, skal belysningens energibehov derimod regnes med i den samlede energiramme. Således må bygningens samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling, varmt brugsvand og belysning pr. m² opvarmet etageareal højst være 41,0 kWh/m² pr. år tillagt 1.000 kWh pr. år divideret med det opvarmede etageareal..

EU's ecodesignkrav

Siden 2009 har EU gennemført udfasningen af ineffektive lyskilder beregnet til boligbelysning. For at sikre kvaliteten af alternativer til glødepærer stilles der, udover krav til energieffektivitet, bl.a. krav til specifik produktinformation. Krav til energieffektivitet og produktinformation fremgår af Eco-designforordning 244/2009 om krav til ikke-retningsbestemte lyskilder beregnet til boligbelysning.

I 2009 offentliggjorde EU-Kommissionen eco-designforordning med krav til kontor- og vejbelysning. Forordningen stiller energieffektivitets- og funktionskrav til lysstofrør uden integrerede forkoblinger, højtryksudladningslyskilder samt forkoblinger og armaturer beregnet til de to belysningsteknologier. Kravene betyder, at kviksølvlamper udgår fra EU's indre marked i 2016, hvorefter de må erstattes af særlige udgaver af metalhalogenlamper eller højtryksnatriumlamper med indbygget starter, som kan fungere med de forkoblinger, der er beregnet til kviksølvlamper.  Eco-designkravene til kontor- og vejbelysning fremgår af forordning 245/2009.

Endelig stiller Europa kommissionen krav til lyskildekvaliteten af LED-lyskilder og sparepærer, hvilket fremgår af følgende to Quality Chartre: 

  • EU LED Quality Charter, European Commision,JointResearchCenter, Institute for the Energy, Renewable Energy Unit
  • EU CFL Quality Charter, European Commision,JointResearchCenter, Institute for the Environment and Sustainability, Renewable Energies UnitRelaterede emner: