Lovstof

Krav til belysning på arbejdspladser

Krav og vejledning vedr. kunstig belysning på arbejdspladser findes primært i europæiske standarder

Udover de generelle krav til indendørs kunstig belysning stiller DS/EN 12464-1  Lys og belysning - Belysning ved arbejdspladser - Del 1: Indendørs arbejdspladser (i det følgende benævnt EN 12464-1) med tillæg af det nationale anneks DS/EN 12464-1 DK NA:2015  en række specifikke krav til belysning på arbejdspladser.

Eftersom Bygningsreglementet stiller krav om, at EN 12464-1 benyttes, når der er tale om belysning i arbejdslokaler, er disse krav lovkrav, som skal overholdes.

Første halvdel af EN 12464-1 (kap. 4) omhandler lysets egenskaber og anvendelse. I denne del gennemgås de aspekter og forhold, der er afgørende for at opnå en god belysning:

 • Lysmiljø
 • Belysningsstyrke
 • Beregningsnet for belysningsstyrke
 • Blænding
 • Indendørs belysning
 • Farveaspekter
 • Flimmer og stroboskopeffekt
 • Belysning af arbejdspladser med skærme
 • Vedligeholdelsesfaktor
 • Krav til energieffektivitet
 • Yderligere fordele ved dagslys
 • Lysets foranderlighed

Anden halvdel af EN 12464-1 (kap. 5) består af en omfattende tabel med specifikke krav til belysningsstyrker, regelmæssighed, blændingsgrænser og farvegengivelse for mange forskellige typer arbejde eller arbejdssteder, både ude og inde. 

At-bekendtgørelse nr. 96 om faste arbejdssteders indretning
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 96 stiller krav om belysning af flugtveje og nødudgange (kap 3 - Almindelige bestemmelser) samt krav vedr. den kunstige belysning (kapitel 9 - Belysning). Kravene er overordnede og harmonerer med den nu udfasede danske standard DS700, som er blevet erstattet af EN 12464-1 .

DS/EN 12464-2 Lys og belysning - Lys ved arbejdspladser - Del 2: Udendørs arbejdspladser
Denne standard angiver belysningskrav til udendørs arbejdspladser, som opfylder behovene for synlig komfort og ydeevne. Alle almindelige synlige opgaver er overvejet.

Bekendtgørelse nr. 1516 af om bygge- og anlægsarbejde
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1516 omhandler arbejdssteder, adgangsveje mv. i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde.

Bekendtgørelsen stiller krav om, at arbejdspladser, adgangsveje mv. er tilstrækkeligt og passende oplyst af kunstig belysning, så arbejde og færdsel kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt i de perioder, hvor dagslys ikke er tilstrækkeligt. Bekendtgørelsen indeholder desuden krav om, at flugtveje og nødudgange er forsynet med tilstrækkelig kraftig nødbelysning. 

Relaterede emner: