Gode synsbetingelser

Litteratur

Christoffersen, Jens et.al.: Arkitektur, energy og dagslys, Undersøgelse af syv bygninger. By og byg resultater 013. Statens Byggeforskningsinstitut 2001.
Godt lys på arbejdspladsen, Arbejdsmiljøfondet, 1982
Indeklima LYS
Johnsen Kjeld et.al., Lys i dagsinstitutioner, SBi-anvinsing 238, SBi 2011
Ljus & Rum, planeringsguide för belysning inomhus, Ljuskultur, 2003